Leer reanimeren

Wilt u zelf het leven van een ander kunnen redden? Leer dan reanimeren! Onze reanimatie-instructeurs leren u de vaardigheid graag aan. Kies in het menu Training volgen.

In het kort

Wie zijn wij?

Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students) is een stichting die zich inzet om de overlevingskans van slachtoffers van een circulatiestilstand te verhogen. Onze organisatie bestaat voornamelijk uit studenten geneeskunde en daarnaast overige medische studenten. Het idee om een project op te zetten waarbij medische studenten reanimatielessen geven aan middelbare scholieren is in 2004 in Maastricht ontstaan. Inmiddels wordt jaarlijks meer dan 10.000 leerlingen geleerd hoe te reanimeren door vijf actieve stichtingen van Taskforce QRS in Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Leiden en Groningen.

Wat doen wij?

Wij willen zoveel mogelijk mensen in Nederland leren reanimeren. Iedereen kan zich bij ons aanmelden voor een reanimatiecursus. Ons hoofddoel is echter om zoveel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren. Daarvoor gaan wij op bezoek bij scholen om ze in een korte les de belangrijkste vaardigheden bij te brengen. Ten slotte houden we onszelf bezig met allerlei andere lokale en landelijke activiteiten op het gebied van reanimatie. Hiermee hopen we de aandacht voor reanimatie te vergroten. Klik bovenaan op de balk voor meer informatie voor scholen, over onze cursussen en over onze overige activiteiten.

Meer mensen een tweede kans geven.

Waarom doen we dit?

Per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. In 80% van de gevallen is dit thuis. Aangezien de kans op overleving met 10% per minuut afneemt na het optreden van een hartstilstand is het heel belangrijk dat omstanders direct hulp kunnen verlenen. Daarnaast kunnen ook steeds meer mensen zich aanmelden bij een oproepnetwerk voor burgerhulpverlening.

Scholieren zijn onze doelgroep, omdat ze de vaardigheden gemakkelijk aanleren. Daarnaast blijft een jong geleerde vaardigheid het best hangen. Door bij scholieren te beginnen, kan straks een hele generatie reanimeren. Ten slotte is het praktische reanimatie-onderwijs een nuttige aanvulling op het theoretische onderwijs, waarbij aandacht en reflectie op gezondheidszorg en het levenseinde nog een bijkomende meerwaarde vormen.

Hoe willen we dit bereiken?

  1. Reanimatietrainingen op de middelbare school
    De middelbare scholieren spelen een centrale rol binnen de bezigheden van de Taskforce QRS-dochtersteden.  Wanneer alle middelbare scholieren leren reanimeren is een maximale gezondheidswinst te behalen.
  1. Reanimatietrainingen voor belanghebbende
    Taskforce QRS biedt vanuit 5 steden, Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Leiden en Groningen, reanimatietrainingen aan. Deze zijn toegankelijk voor iedereen die een training wil volgen. Deze trainingen worden volgens richtlijnen van de NRR gegeven door gekwalificeerde reanimatie instructeurs
  1. Steun te zoeken bij reanimatiepartners
    Taskforce QRS Nederland werkt samen met de Hartstichting om wederom de overleving na een hartstilstand te verhogen. Om goede trainingen te kunnen geven is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van professionele materialen. Taskforce QRS heeft daarvoor met Laerdal Benelux contact over reanimatiepoppen.

Hoeveel mensen wij hebben leren reanimeren

Uw hulp is nodig

Laten we samen het verschil maken tussen leven en dood

Meer en betere omstander-reanimatie zorgt voor een aanzienlijke stijging van de overlevingskansen van slachtoffers van een plotse circulatiestilstand. Dit wil zeggen dat burgers die in de buurt zijn bij iemand met een circulatiestilstand zo snel mogelijk beginnen met reanimeren. Niet elke burger weet wat hij/zij in zo’n situatie moet doen. Wij geven burgers het laatste zetje in de rug door reanimatietrainingen te verzorgen. Steunt u ons hierin? Want samen maken we het verschil!

Steun Taskforce QRS

Leerlingen als hoofddoelgroep

Door middel van onderzoeken hebben we aangetoond dat leerlingen in het voorgezet onderwijs kunnen, willen en ook durven te reanimeren.

Samen leren reanimeren

Samen met honderden studenten proberen we bij Taskforce QRS ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk burgers leren reanimeren.

Voor het hart, vanuit het hart

Wij zetten ons met heel ons hart in om het hart van slachtoffers met een circulatiestilstand weer te laten kloppen.

Verhalen van overlevers en nabestaanden

Top