Leer reanimeren

Wil je zelf het leven van een ander kunnen redden? Iedereen kan zich INSCHRIJVEN!

Voor informatie over de cursus kun je kijken bij de stad van je keuze. Je kunt vooraf of achteraf meer lezen over reanimeren in het algemeen bij ons stappenplan en onze FAQ.

Aantallen schooljaar 2019-2020

Nieuwe scholieren: 7505

Scholieren herhaling: 4078

Nieuwe volwassenen: 1515

Volwassenen herhaling: 254

Oproep aan cardiologen op het NVVC voorjaarscongres 2022

In april 2022 hebben wij alle cardiologen gevraagd ons te ondersteunen om zo veel mogelijk scholieren te leren reanimeren.
Lees meer

Interview met een instructeur: Thorold

Reanimatie-instructeur Thorold van Taskforce QRS Nijmegen vertelt over zijn reanimatie-ervaringen en hoe hij deze kan gebruiken in zijn lessen op...
Lees meer

Interview met een instructeur: Flore

Reanimatie-instructeur Flore vertelt over haar eerste ervaringen voor de klas en hoe het is om te worden opgeleid tot reanimatie...
Lees meer

Wat doen wij?

Ons hoofddoel is om zoveel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren. Daarvoor gaan wij op bezoek bij scholen om ze in een korte les de belangrijkste vaardigheden bij te brengen. Natuurlijk zou eigenlijk iedereen in Nederland moeten kunnen reanimeren. Daarom kan iedereen zich bij ons aanmelden voor een reanimatiecursus. Ten slotte houden we onszelf bezig met allerlei andere lokale en landelijke activiteiten op het gebied van reanimatie. Hiermee hopen we de aandacht voor reanimatie te vergroten. Met name het belang van reanimatieles op school willen we onderstrepen. Dit alles doen we zonder winstoogmerk. Klik bovenaan op de balk voor meer informatie voor scholen, over onze cursussen en over onze overige activiteiten.

Waarom doen we dit?

In Nederland vinden er ongeveer 130 reanimaties per week plaats buiten het ziekenhuis. Dat is dus heel vaak! Bij een circulatiestilstand neemt de kans op overleving met ongeveer 10% per minuut af, wanneer er niet wordt gereanimeerd. Daarom is het essentieel dat omstanders direct hulp kunnen verlenen. Daarnaast is het heel belangrijk dat genoeg mensen zich aanmelden bij een oproepnetwerk voor burgerhulpverlening. Zo krijgen de omstanders snel hulp en is er zo snel mogelijk een AED ter plaatse. Dit alles vergroot de kans op overleving met milde restverschijnselen aanzienlijk.

Scholieren zijn onze doelgroep, omdat ze de vaardigheden gemakkelijk aanleren. Daarnaast blijft een jong geleerde vaardigheid het best hangen. Door bij scholieren te beginnen, kan straks een hele generatie reanimeren. Ten slotte is het praktische reanimatie-onderwijs een nuttige aanvulling op het theoretische onderwijs op middelbare scholen. Hierbij vormen aandacht voor gezondheidszorg en reflectie op het levenseinde nog een bijkomende meerwaarde.

Wie zijn wij?

Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students) bestaat bijna uitsluitend uit studenten. Dit zijn voornamelijk studenten geneeskunde. Uiteraard krijgen we hierbij in alle steden veel ondersteuning van hoogleraren en andere experts. Het idee om een project op te zetten waarbij medische studenten reanimatielessen geven aan middelbare scholieren is in 2004 in Maastricht ontstaan. Inmiddels wordt jaarlijks meer dan 15.000 leerlingen geleerd hoe te reanimeren door zeven actieve stichtingen van Taskforce QRS in Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

Hoe kun je helpen?

We hebben geen winstoogmerk, dus we zijn voor een gedeelte afhankelijk van subsidies en donateurs. Elke gift is welkom. Doneren is mogelijk via onze donatiepagina. Natuurlijk staan we ook open voor structurele samenwerking, sponsoring of bijzondere evenementen. Neem daarvoor contact op met het bestuur.

Natuurlijk kun je nog veel meer doen! Als ouder of scholier kun je je school motiveren om lessen te laten organiseren. Als docent of schoolbestuurder kun je hier ook het initiatief in nemen. Naast Taskforce QRS zijn er vele opleiders, die deze lessen kunnen organiseren. Als docent kun je zelf ook instructeur worden, eventueel met onze hulp. Als bedrijf kun je al deze projecten financieren. Wij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden over het starten van reanimatieonderwijs op school in welke vorm dan ook. Dankzij onze ervaring hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ook de Hartstichting is hierin een goede gesprekspartner.