Leer reanimeren

Wilt u zelf het leven van een ander kunnen redden? Leer dan reanimeren! Onze reanimatie-instructeurs leren u de vaardigheid graag aan. Kies in het menu Training volgen.

Totale aantallen

Unieke scholieren

Scholieren herhaald

Unieke NRR

NRR herhaald

Nog goede en bondige bewoordingen zoeken 

Wat doen wij?

Wij willen zoveel mogelijk mensen in Nederland leren reanimeren. Iedereen kan zich bij ons aanmelden voor een reanimatiecursus. Ons hoofddoel is echter om zoveel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren. Daarvoor gaan wij op bezoek bij scholen om ze in een korte les de belangrijkste vaardigheden bij te brengen. Ten slotte houden we onszelf bezig met allerlei andere lokale en landelijke activiteiten op het gebied van reanimatie. Hiermee hopen we de aandacht voor reanimatie te vergroten. Dit alles doen we zonder winstoogmerk. Klik bovenaan op de balk voor meer informatie voor scholen, over onze cursussen en over onze overige activiteiten.

Waarom doen we dit?

Per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. In 80% van de gevallen is dit thuis. Aangezien de kans op overleving met 10% per minuut afneemt na het optreden van een hartstilstand is het heel belangrijk dat omstanders direct hulp kunnen verlenen. Daarnaast kunnen ook steeds meer mensen zich aanmelden bij een oproepnetwerk voor burgerhulpverlening.

Scholieren zijn onze doelgroep, omdat ze de vaardigheden gemakkelijk aanleren. Daarnaast blijft een jong geleerde vaardigheid het best hangen. Door bij scholieren te beginnen, kan straks een hele generatie reanimeren. Ten slotte is het praktische reanimatie-onderwijs een nuttige aanvulling op het theoretische onderwijs, waarbij aandacht en reflectie op gezondheidszorg en het levenseinde nog een bijkomende meerwaarde vormen.

Wie zijn wij?

Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students) bestaat voornamelijk uit studenten geneeskunde en daarnaast overige medische studenten. Het idee om een project op te zetten waarbij medische studenten reanimatielessen geven aan middelbare scholieren is in 2004 in Maastricht ontstaan. Inmiddels wordt jaarlijks meer dan 10.000 leerlingen geleerd hoe te reanimeren door vijf actieve stichtingen van Taskforce QRS in Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Leiden en Groningen.

We hebben je hulp nodig

Reden waarom we hulp nodig hebben

Hoe je kunt helpen

http://taskforceqrs.nl/?page_id=7722

Hoeveel mensen wij hebben leren reanimeren

Verhalen van overlevers en nabestaanden

Top