Alle projecten

Reanimatieonderwijs op school

Scholieren in het voortgezet onderwijs vormen voor Taskforce QRS de belangrijkste doelgroep. Iedere stad past zich aan de lokale wensen van scholen aan. De exacte details van de lessen en gemaakte afspraken verschillen dus enigszins per stad. Kijk bij de betreffende stad voor meer informatie.

Lees meer

Wij richten ons op middelbare scholieren, omdat ze in de regel het reanimeren zeer gemakkelijk aanleren. Daarnaast blijft een jong geleerde vaardigheid natuurlijk lang hangen. Wanneer alle middelbare scholieren vanaf nu leren reanimeren, kan straks de hele bevolking het. Scholieren staan bovendien veel in contact met de risicogroep voor hart- en vaatziekten. Ook is het aanleren van een praktische vaardigheid een welkome aanvulling op de theoretische lessen op school. Ten slotte is het een belangrijk bijkomend voordeel dat de scholieren nadenken over gezondheid, overlijden en verantwoordelijkheid voor de medemens.

Reanimatietrainingen

Iedere geïnteresseerde kan zich aanmelden bij Taskforce QRS voor een reanimatiecursus. Deze trainingen worden volgens de eisen van de Nederlandse Reanimatieraad gegeven en iedere cursist ontvangt dan ook een officieel certificaat. Kijk bij de betreffende stad om je in te schrijven.

Lees meer

Tijdens een reanimatietraining leren we je volgens de NRR/ERC richtlijnen effectief het bewustzijn te beoordelen, omstanders om hulp te vragen, hulpdiensten te alarmeren en de ademhaling van een slachtoffer te beoordelen. Uiteraard wordt er veel aandacht gespendeerd aan de daadwerkelijke reanimatie, dus het toedienen van borstcompressies (de hartmassage) aan een slachtoffer en het beademen van een slachtoffer. Ook leer je een automatische externe defibrillator (AED) te bedienen. Je leert een slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen en de vitale tekenen van leven te bewaken. Ten slotte besteden we aandacht aan het handelen bij een verslikking/verstikking. Dit wordt in verschillende situaties geoefend, dus zowel als je alleen bent als met meerdere personen. Naast het oefenen wordt er aandacht besteed aan veel bijkomende zaken, zoals het stoppen met reanimeren, het omgaan met een niet-reanimeerpenning en het aanmelden als burgerhulpverlener.

Onderwijs aan studenten

Om studenten (geneeskunde) nog bekender te maken met reanimeren, organiseren we ook activiteiten op de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om structureel of projectmatig reanimatie-onderwijs aan studenten geneeskunde of studenten van andere faculteiten. Ook kan het gaan om bijvoorbeeld een keuzeblok of een cursus ECG lezen.

Restart a Heart Day

Op internationale Restart a Heart Day wordt er met zoveel mogelijk kinderen aandacht gevraagd voor reanimatieonderwijs op middelbare scholen. Samen met verschillende Rotary clubs nodigt Taskforce QRS scholen uit om mee te doen aan dit evenement. De school kan een eigen invulling geven aan het idee. De bedoeling is dat de school zelf een filmpje van de activiteit maakt. Door alle filmpjes die online komen, richten we maximale aandacht op ons onderwijs.

Reanimatie-estafette

Elk jaar organiseert de Stichting Reanimatie-estafette Limburg in samenwerking met een middelbare school, een gemeente en vele sponsors een reanimatie-estafette. Samen reanimeren studenten, scholieren, politici, medici en anderen gedurende 10 uur lang onafgebroken in verschillende teams. Ook jij kunt bijdragen! Het programma biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten zoals een infomarkt, demonstraties en voordrachten. Kijk voor meer informatie op http://www.reanimatie-estafette.nl/

Wetenschappelijk onderzoek

Taskforce QRS verricht incidenteel wetenschappelijk onderzoek naar reanimatieonderwijs. Bijzondere aandacht gaat uit naar onderzoek naar reanimatieonderwijs op school. Wij toetsen het effect van onze gebruikte methode aan de hand van onderzoek. Dit heeft tot enkele publicaties geleid in vooraanstaande bladen. Klik hier voor de lijst met publicaties.

Sponsoractiviteiten

Omdat we voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van giften en sponsoring, organiseren we enkele sponsoractiviteiten of participeren we daarin. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het project ‘Loop met je dokter’.

Draagvlak creeëren

Naast meedoen met de Restart a Heart Day en de Reanimatie-estafette proberen we op andere manieren op politiek niveau aandacht te vragen voor ons onderwijs. In deze missie werken we samen met het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Hartstichting en zijn we regelmatig in contact met leden van de Tweede Kamer en andere politici.

Top