Taskforce QRS Amsterdam

Ons verhaal

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 15.000 mensen buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand. Om er voor te zorgen dat de overlevingskans van deze slachtoffers vergroot wordt, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen leren reanimeren. Aangezien het gemiddeld 10 minuten duurt voordat de ambulance in Amsterdam ter plaatse is, willen wij als Taskforce QRS Amsterdam er voor zorgen dat meer mensen de reanimatievaardigheden beheersen zodat er op tijd gestart kan worden met adequate reanimatie. Dit doen wij door middelbare scholieren reanimatie onderwijs te geven en daarnaast reanimatiecursussen te geven aan particulieren.

Taskforce QRS Amsterdam is de eerste stichting in Amsterdam die reanimatie onderwijs voor middelbare scholieren verzorgt en is in 2017 opgericht door studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. De stichting volgt na Maastricht, Leiden, Nijmegen, Groningen en Utrecht de stap om reanimatie-onderwijs te verlenen aan leerlingen van de dichtstbevolkte stad van Nederland.

Wij leiden studenten met een medische achtergrond op tot reanimatie instructeurs die met hun expertise de scholieren leren reanimeren. Daarnaast zijn particulieren ook welkom om een cursus te volgen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.

Voor meer informatie en vragen kunt u mailen naar amsterdam@taskforceqrs.nl

Top