Scholen

Reanimatieonderwijs op school

Taskforce QRS Amsterdam verzorgt reanimatieonderwijs aan middelbare scholen in Amsterdam en omgeving met als doel om zo veel mogelijk scholieren te leren reanimeren en zo de overlevingskans bij een circulatiestilstand te verhogen. Onze instructeurs zijn enthousiaste gecertificeerde studenten met een medische opleiding (bv. Geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde, etc.) die de lessen op vrijwillige basis geven.

De reanimatielessen die aangeboden worden door onze stichting zijn volgens de NRR/ERC-richtlijnen. Dat betekent dat er aandacht wordt besteed aan zowel de theorie als de praktijk omtrent de reanimatie waarin de volgende stappen van het reanimatieprotocol worden behandeld:

 • Letten op eigen veiligheid, de veiligheid van de omstanders en het slachtoffer.
 • Het controleren van het bewustzijn
 • 112 bellen
 • De luchtweg openen en de ademhaling controleren
 • Doorgeven aan de hulpdiensten dat het om een reanimatie gaat
 • Een serie van borstcompressies en beademingen
 • Het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED)

Daarnaast wordt er geoefend met verschillende scenario’s waarin de leerlingen het bovenstaande kunnen oefenen in situaties waarin iemand alleen is of met meerdere personen. Aanvullende vaardigheden en informatie zoals de stabiele zijligging, reanimatie bij kinderen en het stikken en verslikken protocol (incl. de Heimlich-manoeuvre) worden behandeld bij de herhalingslessen.

Lees meer

In twee lesuren van ca. 50 minuten wordt door vier/vijf instructeurs per klas de reanimatieles gegeven. In deze lessen komen de verschillende stappen van het reanimatieprotocol aan bod. Dit gebeurt op een interactieve manier; de leerlingen hebben voldoende ruimte om vragen ten stellen en hun inbreng te geven. De les begint met een demonstratie waarna de leerlingen samen met de instructeurs het protocol stap voor stap herhalen en dit zelf veelvuldig oefenen. Tijdens de oefenmomenten wordt in kleine groepjes op een reanimatiepop geoefend onder begeleiding van een instructeur. Verder wordt er aandacht besteed aan risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en aan wat leerlingen moeten doen wanneer zij een niet-reanimerenpenning vinden. In onze lessen wordt ook stilgestaan bij de mogelijke impact van een reanimatie en nazorgmogelijkheden. Aan het einde van de les zullen de leerlingen een certificaat ontvangen.

In het daaropvolgende jaar wordt de herhalingsles gegeven om zo de kennis weer op peil te houden en extra te kunnen oefenen. Hierbij wordt het reanimatieprotocol weer herhaald en aanvullende vaardigheden aangeleerd die van pas kunnen komen bij de reanimatie. Bij deze les zal er door middel van een app (QCPR instructor) de voortgang van de leerlingen gevolgd worden om de kwaliteit van de borstcompressies en beademingen te waarborgen.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar scholen.amsterdam@taskforceqrs.nl.

 

Wij leren uw leerlingen levens redden

Hoe kan uw school meedoen?

Als u uw school wilt opgeven voor reanimatielessen of als u meer informatie wilt opvragen, kunt u dit doen via het onderstaande formulier of door te mailen naar scholen.amsterdam@taskforceqrs.nl 

Deze scholen doen al mee

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS Amsterdam actief op verschillende middelbare scholen in Amsterdam, te weten:

 • Caland Lyceum
 • Cygnus Gymnasium
 • Kiem Montessori
 • St. Nicolaas Lyceum
 • Joke Smit College
 • Kolom Praktijkcollege Noord
 • Fons Vitae Lyceum
Top