Reanimatie onderwijs op school

Instructeur van Taskforce QRS Amsterdam demonstreert borstcompressies op een reanimatiepop voor een tiental middelbare scholieren.Taskforce QRS Amsterdam verzorgt reanimatieonderwijs aan middelbare scholen in Amsterdam (en omgeving) met als doel zo veel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren. Op deze manier willen wij de overlevingskans bij een circulatiestilstand verhogen. Onze instructeurs zijn enthousiaste studenten die een medisch (gerelateerde) opleiding volgen, bijvoorbeeld geneeskunde of biomedische wetenschappen, en de lessen op vrijwillige basis geven. Alle instructeurs zijn gecertificeerd volgens de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

De reanimatielessen die aangeboden worden door onze stichting zijn ook volgens de NRR-en European Resuscitation Council (ERC)-richtlijnen. Dat betekent dat er aandacht wordt besteed aan zowel de theorie als de praktijk omtrent de reanimatie, waarin de volgende stappen van het reanimatieprotocol worden behandeld:

 • Letten op eigen veiligheid, de veiligheid van de omstanders en het slachtoffer.
 • Het controleren van het bewustzijn
 • 112 bellen
 • De luchtweg openen en de ademhaling controleren
 • Doorgeven aan de hulpdiensten dat het om een reanimatie gaat
 • Een serie van borstcompressies en beademingen
 • Het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED)

Daarnaast wordt er geoefend met verschillende scenario’s waarin de leerlingen het bovenstaande kunnen oefenen in situaties waarin iemand alleen is of met meerdere personen. Aanvullende vaardigheden en informatie zoals de stabiele zijligging, reanimatie bij kinderen en wat te doen bij verstikking en/of verslikking worden behandeld bij de herhalingslessen.

Les informatie

In twee lesuren van ca. 50 minuten wordt door vijf instructeurs per klas de reanimatieles gegeven. In deze lessen komen de verschillende stappen van het reanimatieprotocol aan bod. Dit gebeurt op een interactieve manier; de leerlingen hebben voldoende ruimte om vragen te stellen en hun inbreng te geven. De les begint met een demonstratie waarna de leerlingen samen met de instructeurs het protocol stap voor stap herhalen en dit zelf veelvoudig oefenen. Tijdens de oefenmomenten wordt er in kleine groepjes op een reanimatiepop geoefend onder begeleiding van een instructeur. Verder wordt er aandacht besteed aan risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en aan wat leerlingen moeten doen wanneer zij een reanimeer-mij-niet-penning vinden. In onze lessen wordt ook stilgestaan bij de mogelijke impact van een reanimatie en nazorgmogelijkheden. Aan het einde van de les zullen de leerlingen een certificaat ontvangen.

In het daaropvolgende jaar wordt de herhalingsles gegeven om zo de kennis weer op peil te houden en extra te kunnen oefenen. Hierbij wordt het reanimatieprotocol weer herhaald en aanvullende vaardigheden aangeleerd die van pas kunnen komen in een reanimatiesituatie. Bij deze les zal er door middel van een app (QCPR instructor) de voortgang van de leerlingen gevolgd worden om de kwaliteit van de borstcompressies en beademingen te waarborgen.

Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar scholen.amsterdam@taskforceqrs.nl.

FAQ scholen

Meest gestelde vragen over lessen op scholen. Overige vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier of door te mailen naar scholen.amsterdam@taskforceqrs.nl.
 

Wat zijn de kosten?

Wij vragen om een bijdrage van €50,00 per klas. Dit bedrag gebruiken we met name om ons materiaal te onderhouden.

Hebben jullie je eigen reanimatiepoppen?

Jazeker. Voor elke les verzorgen wij het oefenmateriaal. Onze norm is om een reanimatiepop en een oefen AED beschikbaar te stellen per groepje van 6 leerlingen.

Hoe gaan jullie om met hygiene?

Bij het oefenen van de beademing vragen we de leerlingen zelf de pop schoon te maken met een alcoholdoekje, die wij beschikbaar stellen. Zo heeft de leerling zelf in de hand hoe schoon zijn of haar pop is. Na elke les vervangen we de longzakken en maken we de pop grondig schoon.

Is er voldoende begeleiding?

Per les zal er een instructeur de theorie uitleggen. Bij het oefenen zullen er groepjes gemaakt worden van ongeveer 6 leerlingen. Per groepje zal er een instructeur begeleiden met het oefenen.

Hoe zijn jullie instructeurs opgeleid?

Onze instructeurs zijn enthousiaste studenten van gezondheid gerelateerde studies. Zij zijn geselecteerd op basis van hun motivatie en achtergrond met lesgeven dan wel reanimeren. Elke instructeurs doorloopt een speciaal opleidingsproces. Eerst krijgen zij een officiële Basic Life Support (BLS) cursus volgens de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), waardoor alle instructeurs NRR gecertificeerd zijn. Daarna volgen zij een speciaal ontworpen opleidingsdag waarbij ons lesplan wordt behandeld en didactische vaardigheden worden geoefend. Daarnaast krijgen zij minstens eenmaal per jaar een bijscholing om de reanimatievaardigheden op peil te houden.

Wat is de kwaliteit van jullie lessen?

Zoals eerder genoemd worden onze lessen gegeven door gecertificeerde instructeurs die een speciale opleiding hebben gevolgd om de lessen met goede kwaliteit te geven. Om de kwaliteit te waarborgen nemen ze deel mee aan verplichte bijscholingen en vindt er na elke les een evaluatiemoment plaats. Ook zorgen wij voor evaluatiemomenten met de scholen als de lessen hebben plaatsgevonden.

Vanaf welk niveau zijn jullie lessen geschikt?

In principe geven we elk niveau les. Ons motto is, iedereen kan leren reanimeren! Wij hebben ook les gegeven op scholen met speciaal onderwijs en kleinere klassen. Daar passen we onze theorie op aan en focussen we met name op het oefenen. Indien mogelijk passen we het aantal instructeurs aan om kwaliteit in begeleiding te behouden. Graag komen we in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Vanaf welk jaarlaag geven jullie les?

Volgens onderzoeken kunnen scholieren vanaf de brugklas al effectief reanimeren. Uit eigen ervaring blijken klassen vanaf jaarlaag 2 beter het reanimatieonderwijs te volgen. Uiteraard is de ene brugklas de andere niet en geven we ook lessen aan brugklassen als scholen dit verzoeken. Iedereen kan immers leren reanimeren!

Geven jullie ook aandacht aan nazorg?

Zeker. In de introductie van de les vragen we naar ervaringen van de leerlingen. Hoewel wij verwachten dat de school zelf ook informeert bij de klas, vragen wij aan de leerlingen om het aan te geven als zij liever niet willen reanimeren vanwege persoonlijke redenen. Aan het einde van de les geven wij aan dat de leerlingen ons of de school kunnen benaderen voor verdere vragen of nazorg. Wij hebben binnen de stichting een vertrouwenspersoon (SEH-verpleegkundige) die kan worden benaderd hiervoor.

Hoe gaan jullie om met COVID-19?

In deze onzekere tijd volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De lessen worden ingepland op voorbehoud.

Hoever van te voren moet ik een les inplannen?

Hoe eerder, hoe beter! Of de les kan plaatsvinden op korte termijn hangt namelijk erg af van de beschikbaarheid van onze instructeurs. Als regel plannen we de lessen minstens een maand vooruit.

Hebben jullie een annuleringsregeling?

Indien een school een les wil annuleren moet dit minstens 48 uur vóór aanvang van de cursus aangegeven worden bij Taskforce QRS Amsterdam. Wanneer de cursus door de school wordt geannuleerd binnen de 48 uur vóór de cursus, zijn we helaas genoodzaakt om de school onkosten en administratieve kosten in rekening te brengen van €50,00 per les.

Krijgen de leerlingen een certificaat?

De cursus die wij geven zijn volgens de richtlijnen van de NRR, maar is geen officiële cursus. Hiervoor is 100 minuten helaas te kort. De leerlingen ontvangen van ons wel een certificaat van deelname.

Geven jullie ook lessen aan docenten?

Jazeker! Wij geven ook avondcursussen aan particulieren en kunnen op de dag van de lessen een avondcursus organiseren voor docenten. Deze lessen zijn wel gecertificeerd en cursisten ontvangen na de cursus een officieel NRR certificaat. Neem voor verdere informatie hiervoor contact op met opleidingen.amsterdam@taskforceqrs.nl.

of schrijf je in voor een training.

Wij leren leerlingen levens redden

Hoe kan een school meedoen?

Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het onderstaande formulier!

Als je meer informatie wil opvragen, kan dit ook via het formulier of door te mailen naar: scholen.amsterdam@taskforceqrs.nl

Deze scholen doen al mee

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS Amsterdam actief op verschillende middelbare scholen in Amsterdam, te weten:

 • Caland Lyceum
 • Cygnus Gymnasium
 • Kiem Montessori
 • St. Nicolaas Lyceum
 • Joke Smit College
 • Kolom Praktijkcollege Noord
 • Fons Vitae Lyceum
 • Atlas College
een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan