Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht

Burgerhulpverlening in Utrecht

Zoals jullie al hebben kunnen lezen op onze website en Facebook-pagina, ondersteunen wij de campagne van de Hartstichting om zoveel mogelijk hulpverleners die daartoe bereid zijn zich te laten aanmelden bij een oproepnetwerk. Wanneer je een cursus reanimeren hebt gevolgd krijg je dan een SMS of bericht via een speciale app dat er hulp nodig is bij een reanimatie in de buurt. In de provincie Utrecht behoeft onze oproep om je aan te melden nog wel enige uitleg. Veel nieuwe hulpverleners zullen bericht hebben gehad dat ze nog niet zijn toegelaten tot het systeem. De meeste gemeenten doen nog niet mee aan het oproepnetwerk in Utrecht. Het reanimatieoproepnetwerk (RON, ook wel reanimatieoproepsysteem (ROS)genoemd) dat in Utrecht wordt gebruikt is HartslagNu.

Gelukkig groeit het aantal gemeenten dat meedoet gestaag. Sommige gemeenten zijn al in een vergevorderd stadium en anderen hebben toegezegd hun rol binnenkort op de gaan nemen. Ook wij proberen hier ons steentje in bij te dragen. Bestuursleden van Taskforce QRS Utrecht zijn samen met de Hartstichting en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) in gesprek geweest met onder andere de gemeente Utrecht en Zeist om ook hier het netwerk van de grond te krijgen. Dat heeft enkele positieve reacties als gevolg gehad.

Het is dus zeker wel nuttig om je in de Utrechtse gemeenten in te schrijven. Zoals het Algemeen Dagblad onlangs in een artikel schreef, is het de bedoeling om in 2017 een dekkend netwerk te hebben in de hele provincie. Hoewel ons dat een ambitieuze datum lijkt, stemmen de contacten die we hebben met de Hartstichting en de RAVU hoopvol. Tijdens de Reanimatiepartnerdag zijn bovendien de eerste resultaten gepresenteerd van wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat burgerhulpverlening een positief effect heeft op de uitkomst van een reanimatie. Dat bewijst nog meer dan de al bestaande studies het nut van burgerhulpverlening en bijbehorende netwerken.

Daarnaast blijven we natuurlijk altijd actief om steeds meer mensen te leren reanimeren. Dat doen wij op middelbare scholen met een aangepast lesprogramma. Daarnaast geven we cursussen volgens de officiële richtlijnen waar iedereen zich voor kan inschrijven. Tijdens deze cursus bespreken we ook uitgebreid dat HartslagNu een innovatie is en daarom ook zeker in de kinderschoenen staat. Desondanks stimuleren we iedere cursist die zich daar goed bij voelt om zich aan te melden bij een het oproepnetwerk. Het netwerk is volop in ontwikkeling, is nog constant aan het verbeteren en uitbreiden. Wij doen ons best om daaraan een klein steentje bij te dragen.

Dekking_NL

een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan