Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht

ERC congres 2015 in Praag

Door Wouter de Vries en Rachel van Rijsbergen.

Eind oktober j.l. zijn in Praag, tijdens het congres van de Europese Reanimatie Raad (ERC), de nieuwe Europese reanimatie richtlijnen gepresenteerd. Dit zijn drie ontzettend leerzame dagen geweest en we willen jullie daar dan ook graag wat meer over vertellen aan de hand van een korte samenvatting.

Congresdag 1 – nieuwe richtlijnen

Praag_1Op de eerste dag was de algemene opening van het congres en werden de nieuwe reanimatierichtlijnen gepresenteerd met het gehele traject wat voorafging aan het opstellen van deze richtlijnen. Wat meteen opviel is dat er eigenlijk niet zo gek veel is veranderd in vergelijking met het vorige algoritme. Er zijn vooral subtiele aanpassingen gedaan, zoals dat het roepen van ‘help’ niet meer individueel wordt benoemd. Voor een volledig overzicht kan gekeken worden op http://www.cprguidelines.eu/. In Nederland gelden deze richtlijnen nog niet. Zodra de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) een nieuwe algoritme heeft doorgevoerd, pas dan wordt het ook in Nederland anders toegepast. In januari 2016 worden de nieuwe Nederlandse reanimatierichtlijnen gepresenteerd, tot die tijd wordt het algoritme van de NRR uit 2010 aangehouden.
Daarnaast werden er enkele andere onderzoeken gepresenteerd. Hier werd onder andere dieper ingegaan op de rol van de centralist en hoe belangrijk het is dat deze de leiding neemt bij een reanimatiesetting. Ook werd de EuReCa one studie gepresenteerd. Dit is een prospectieve studie naar epidemiologie, behandeling en uitkomst van patiënten die een circulatiestilstand hebben gekregen buiten het ziekenhuis in Europa. De data hiervan werden verzameld in 26 landen, waarbij Taskforce QRS Maastricht heeft bijgedragen aan de data die verzameld zijn vanuit het zuiden van Nederland!
Dag 1 was ongelofelijk leerzaam en we keken dan ook met zijn allen uit naar de andere twee dagen.

Congresdag 2 – reanimatie in de buurt en in de bergen

Praag_2Op dag 2 werden o.a. de ALS richtlijnen (Advanced Life Support) bij volwassenen en kinderen gepresenteerd en waren er lezingen over hoe te handelen als er sprake is van een circulatiestilstand in een extreme situatie, zoals een bergbeklimming. Mochten jullie ooit nog in Oostenrijk in het gebergte aan het wandelen zijn en iemand collaboreert als gevolg van een circulatiestilstand: als je iemand per voet richting een ziekenhuis moet vervoeren schijnt het afwisselen van afstanden lopen met perioden waarin kwalitatieve reanimatie wordt toegepast meer kans op succes te geven (vergeleken met eerst reanimeren en daarna aan een stuk door lopen).
Daarnaast werd er verteld over het belang van reanimatievaardigheden van omstanders en verspreiding van AEDs in openbare gebouwen. Dit vergroot de overlevingskans aanzienlijk. Ook kwam hierin naar voren dat mobiele oproepnetwerken als HartslagNu van groot belang zijn.

Kunnen kinderen reanimeren?

Tevens werd op dag 2 een studie gepresenteerd waarbij was onderzocht of kinderen daadwerkelijk levens kunnen redden met reanimeren. Hier kwam een hele duidelijke conclusie naar voren: Ja! Kinderen kunnen daadwerkelijk levens redden wanneer ze op jonge leeftijd (ongeveer 12 jaar) Basic Life Support vaardigheden (BLS, beter bekend als reanimeren) krijgen aangeleerd. Nu is de mate waarin het kind dit zelf kan natuurlijk wel afhankelijk van het gewicht van het kind en de krachten die het kan produceren. Terecht werd er vervolgens aangekaart dat indien een kind de 5-6 centimeter niet zelf kan halen, datzelfde kind wel een ouder iemand aan de jas kan trekken en instructies kan geven. Zo kan er dus toch nog hulp worden verleend aan het slachtoffer.
Al met al dus goed om te weten dat waar wij ons met zijn allen voor inzetten ook echt levens kan redden!

Congresdag 3 – tijd om te presenteren

De derde en laatste dag zijn we begonnen met het volgen van een ‘best of the bests’ abstracts competitie. Hierbij presenteerde een select aantal mensen het onderzoek waar ze gedurende een bepaalde periode aan hebben gewerkt. Een voorbeeld was een onderzoeker uit Amsterdam die onderzoek had gedaan naar oproepsystemen en het verhogen van de omstander-reanimatie en overlevingskans. Daarna was er een richtlijnpresentatie over onderwijs. Het was erg interessant, maar het was duidelijk dat hier in verhouding nog weinig onderzoek naar is gedaan. Het volgende ERC Congres dat in september zal plaatsvinden zal compleet in het teken van onderwijs staan.

Tussen de middag zijn er door bestuursleden van Taskforce QRS Maastricht abstracts gepresenteerd over onder andere het keuzeblok reanimatiegeneeskunde dat jaarlijks wordt georganiseerd en de lesmethode op school, de abstracts zijn hier te vinden.

Vervolgens was er een Advanced Life Support competitie tussen teams uit verschillende landen. Het was interessant om te zien hoe verschillende leden van een team met elkaar communiceren en samenwerken in een acute situatie. Tsjechië heeft bij deze competitie de eerste prijs gewonnen. De dag werd afgesloten met een algemene afsluitende presentatie en prijsuitreiking van de verschillende competities.

een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan