Organisatie

Taskforce QRS Groningen bestaat momenteel uit een bestuur, een raad van toezicht, een commissie en 15 reanimatie-instructeurs.

Ons team

Het bestuur van Taskforce QRS Groningen bestaat uit zes studenten. Zij zorgen voor het beleid en het uitvoeren van de activiteiten van de stichting.
Annemiek Prins
Voorzitter
Myrthe Polman
Secretaris
Kim Boerma
Penningmeester
Anneke Visser
Commissaris Intern
Susanne de Boer
Commissaris Extern
Eline Rijnhart
Bestuurslid Logistiek

Raad van Toezicht

Isabel Meusel
Hanne van de Wijdeven

Instructeurs

Taskforce QRS Groningen heeft 15 reanimatie-instructeurs. Zij zorgen voor leerzaam en interactief reanimatieonderwijs aan scholieren en studenten in Groningen.

Commissies

Taskforce QRS Groningen heeft op dit moment één commissie: de ReanimaCie. De vier leden van deze commissie ondersteunen het bestuur in het organiseren van reanimatielessen voor studenten in Groningen.

Documenten

Top