Scholen

Reanimatieonderwijs op school

Tijdens een reanimatietraining leren we scholieren volgens de NRR/ERC richtlijnen effectief omstanders om hulp te vragen, het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling van een slachtoffer en het alarmeren van hulpdiensten. Uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan de daadwerkelijke reanimatie, dus het toedienen van borstcompressies (de hartmassage) aan een slachtoffer en het beademen van een slachtoffer. Ook leren ze een automatische externe defibrillator (AED) te bedienen. Ten slotte leren de leerlingen een slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen en de vitale tekenen van leven te bewaken. Dit wordt in verschillende situaties geoefend, dus zowel als je alleen bent als met meerdere personen.

Lees meer

In twee keer twee lesuren van 50 minuten wordt door vier instructeurs per klas de reanimatieles gegeven. In deze lessen komen de verschillende stappen van het reanimatieprotocol aan bod; let op gevaar, controleer het bewustzijn, bel 112, open de luchtweg, controleer de ademhaling, geef borstcompressies en beademingen en tenslotte het gebruik en halen van een AED. Dit gebeurt op een interactieve manier; de les begint met een demonstratie waarna de leerlingen samen met de instructeurs het protocol stap voor stap herhalen, met tussendoor voldoende oefenmomenten.

Tijdens deze oefenmomenten wordt in kleine groepjes op een pop geoefend. Daarnaast wordt ook uitleg gegeven over de stabiele zijligging en hoe leerlingen moeten reageren wanneer iemand zich dreigt te verslikken. Verder wordt er aandacht besteed aan risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en aan wat leerlingen moeten doen wanneer zij een niet-reanimerenpenning vinden. In onze lessen wordt ook stilgestaan bij de mogelijke impact van een reanimatie en nazorgmogelijkheden.

Voor achtergrond informatie van reanimatieonderwijs klik hier.

Wij leren uw leerlingen levens redden

Hoe kan uw school meedoen?

Als u uw school wilt opgeven voor reanimatielessen of als u meer informatie wilt opvragen, kunt u dit doen via het onderstaande formulier.

Deze scholen doen al mee

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS GroningenĀ actief op zeven verschillende middelbare scholen in Groningen, te weten:

  • CSG Augustinus
  • Willem Lodewijk Gymnasium
  • Leon van Gelder
  • CSG Wessel Gansfort
  • CSG Kluiverboom
  • Kamerlingh Onnes
  • Gomarus College

Achtergrond van reanimatieonderwijs

De overleving

Elk jaar krijgen in Nederland 15.000-16.000 mensen een plotselinge circulatiestilstand buiten zorginstellingen. Dat zijn ongeveer 300 mensen per week. 80% van deze circulatiestilstanden vinden plaats in de woonomgeving. Overleving van een plotselinge circulatiestilstand is afhankelijk van de keten van overleving. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Het herkennen van een plotse circulatiestilstand, het alarmeren van de hulpdiensten, direct starten met reanimeren (borstcompressies en beademingen), het vroegtijdig defibrilleren (indien mogelijk) en de specialistische zorg vormen onderdelen van de keten van overleving.

Omstanders

Burgerhulpverleners, in de vorm van omstanders, vormen een essentieel onderdeel van deze keten. Zij zijn immers vaak als eerste ter plaatse en kunnen de eerste 3 van de 4 stappen van de keten van overleving in werking zetten. Door borstcompressies en beademingen toe te passen zorgen burgerhulpverleners voor een minimale bloedtoevoer naar de hersenen. Een slachtoffer van een plotse circulatiestilstand heeft twee keer meer kans om te overleven wanneer omstanders snel en adequaat de reanimatie starten. Omstanderreanimatie in Nederland bedraagt 60%-70%. Hier is nog genoeg ruimte voor verbetering, idealiter bedraagt omstanderreanimatie 100%. Het is wetenschappelijk aangetoond dat er een verband bestaat tussen omstanderreanimatie en de overlevingskans bij plotselinge circulatiestilstand. Wanneer omstanders vaker en sneller beginnen met reanimeren is de overlevingskans groter. Het percentage omstanders dat snel begint met reanimeren kan vergroot worden door meer burgerhulpverleners op te leiden.

Ons doel

De hierboven beschreven feiten geven de noodzaak van reanimatieonderwijs weer. Wij trachten ons doel (de overlevingskans voor slachtoffers van een plotse circulatiestilstand verhogen) te bereiken door zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren. Wij besteden speciale aandacht aan scholieren in het voortgezet onderwijs. Onze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen. Onze aanpak is uniek omdat wij studenten op grote schaal inzetten als reanimatie-instructeur. In onze ogen vormen studenten een goede reanimatie-instructeur doordat zij jong, flexibel en betrokken zijn. Bijkomend voordeel is dat de toekomstige artsen daardoor meer betrokken raken bij het onderwerp van plotse hartdood en hun eigen reanimatievaardigheden verbeteren ongeacht de specialisatie.

Top