Scholen

Reanimatieonderwijs op school

Wij als Taskforce QRS Groningen bestaan uit een groep enthousiaste studenten van verschillende medische studies (o.a. geneeskunde, verpleegkunde, biomedische wetenschappen).  Ons doel is om op zoveel mogelijk middelbare scholen reanimatieonderwijs te verzorgen, met als resultaat dat meer mensen kunnen reanimeren waardoor de overlevingskans bij een circulatiestilstand wordt verhoogd. Samen maken we zo Groningen hartveilig!

Tijdens een reanimatietraining leren we leerlingen op middelbare scholen alle vaardigheden die door de NRR/ERC richtlijnen worden geadviseerd. Dit houdt in: effectief omstanders om hulp vragen, het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling van een slachtoffer en het alarmeren van de hulpdiensten. Uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan de daadwerkelijke reanimatie, dus het toedienen van borstcompressies (de hartmassage) aan een slachtoffer en het beademen van een slachtoffer. Ook leren ze een automatische externe defibrillator (AED) te bedienen. Ten slotte leren de leerlingen een slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen en de vitale tekenen van leven te bewaken. Bovenstaande wordt in verschillende situaties geoefend, dus zowel als je alleen bent als met meerdere personen.

In twee keer twee lesuren van ongeveer een uur wordt door een aantal instructeurs, op geheel vrijwillige basis, van ons de reanimatieles gegeven. In deze lessen komen alle verschillende stappen van het reanimatieprotocol aan bod. Dit gebeurt op een interactieve manier; de les begint met een demonstratie waarna de leerlingen samen met de instructeurs het protocol stap voor stap herhalen, met tussendoor voldoende oefenmomenten. Er wordt gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie door door het NRR is goedgekeurd. Tijdens de oefenmomenten wordt in kleine groepjes op een reanimatiepop geoefend. Zoals eerder genoemd wordt daarnaast ook uitleg gegeven over de stabiele zijligging en hoe scholieren moeten reageren wanneer iemand zich dreigt te verslikken. Verder wordt er aandacht besteed aan risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en aan wat leerlingen moeten doen wanneer zij een niet-reanimerenpenning vinden. In onze lessen wordt ook stilgestaan bij de mogelijke impact van een reanimatie en nazorgmogelijkheden.

Het bestuurslid Logistiek gaat over de planning met de scholen. De lessen kunnen flexibel ingedeeld worden via de mail/telefoon, naar wens van de school. Van de school wordt verwacht een geschikte ruimte te regelen, het overige wordt allemaal door ons geregeld.  Bij een nieuwe samenwerking dient een overeenkomst door de school ondertekend te worden.
De kosten van een gehele cursus per klas (twee keer twee lesuren) bedraagt 110 euro. Dit is een onkostenvergoeding, hiervan worden het materiaal en de vervoerskosten gefinancierd.

Wij leren uw leerlingen levens redden

Hoe kan uw school meedoen?

Als u uw school wilt opgeven voor reanimatielessen of als u meer informatie wilt opvragen, kunt u dit doen via het onderstaande formulier.

Deze scholen doen al mee

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS Groningen actief op negen verschillende middelbare scholen in Groningen, te weten:

  •      CSG Augustinus
  •      CSG Kluiverboom
  •      CSG Wessel Gansfort
  •      Gomarus College
  •      Kamerlingh Onnes
  •      Leon van Gelder
  •      Montessori Vaklyceum
  •      Topsport Talentschool
  •      Willem Lodewijk Gymnasium
Top