Reanimatieonderwijs op school

Een scholier oefent borstcompressies op een reanimatiepop. Een mobiele telefoon ligt bij het hoofd.Tijdens onze reanimatietrainingen leert ons team van vrijwillige studenten jouw leerlingen op de middelbare school alle vaardigheden die door de richtlijnen van de  Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) worden geadviseerd. Dit houdt in: effectief omstanders om hulp vragen, het beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling van een slachtoffer en het alarmeren van de hulpdiensten. Uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan de daadwerkelijke reanimatie waarbij het draait om het toedienen van borstcompressies (de hartmassage) aan een slachtoffer en het beademen van een slachtoffer. Ook leggen we uit hoe je een automatische externe defibrillator (AED) bedient. Ten slotte leren we de leerlingen, in het geval van een langere les, een slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen, de vitale tekenen van leven te bewaken en het verstikkingsprotocol. Wij geven verschillende cursussen: één van 1,5 uur waarin vooral wordt gefocust op de reanimatie en één van 2 uur met iets meer verdieping. 

In de lessen komen alle verschillende stappen van het reanimatieprotocol aan bod. Dit gebeurt op een interactieve manier. De les begint met een demonstratie, waarna de leerlingen samen met de instructeurs het protocol stap voor stap herhalen. Tussendoor zijn er voldoende oefenmomenten waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een reanimatiepop oefenen. Er wordt gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie die door de NRR is goedgekeurd. 

Ook wordt er aandacht besteed aan risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en aan wat leerlingen moeten doen wanneer zij een niet-reanimerenpenning vinden. In onze lessen wordt ook stilgestaan bij de mogelijke impact van een reanimatie en nazorgmogelijkheden. Wij hebben een vertrouwenspersoon waar scholieren bij terecht kunnen.

Het Bestuurslid Logistiek gaat over de planning met de scholen. De lessen kunnen flexibel ingedeeld worden via de mail/telefoon, naar wens van de school. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden met het feit dat wij afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van onze vrijwillige instructeurs. Van de school wordt verwacht een geschikte ruimte te regelen, het overige regelen wij. Bij een nieuwe samenwerking dient een overeenkomst door de school ondertekend te worden.

Kosten

De kosten van een cursus per klas bedragen 160 euro. Dit is een onkostenvergoeding, waarvan het materiaal en de vervoerskosten (binnen de stad Groningen) worden gefinancierd.

Ervaring Terra Winsum

“Sinds enkele jaren organiseren wij op het Terra in Winsum een veiligheidsweek aan het begin van jaar 3, het jaar dat de leerlingen voor het eerst op stage gaan.
In deze veiligheidsweek krijgen de leerlingen verschillende trainingen op het gebied van veiligheid en zodoende hebben we ook besloten een reanimatiecursus aan te bieden.
Sinds dit schooljaar maken we daarbij gebruik van de cursus aangeboden door Taskforce QRS Groningen. Dit beviel erg goed ten opzichte van andere partijen, omdat de instructeurs studenten zijn en daardoor goed aansluiting weten te vinden bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast verliep de communicatie soepel en snel en was er flexibiliteit om de les naar wens aan te passen. De prijskwaliteitsverhouding is daarbij erg goed doordat de les gegeven wordt door vrijwilligers.” 
 
Mocht je zelf nog twijfelen of onze lessen mogelijk iets voor jouw school zijn en eens van een andere docent willen horen hoe de lessen worden gegeven? Schroom niet om te mailen, dan brengen wij je in contact met Jan-Willem, docent op Terra Winsum.

 

Wij leren jouw leerlingen levens redden

Hoe kan jouw school meedoen?

Als jij je school wilt opgeven voor reanimatieonderwijs of als je meer informatie wilt opvragen, kun je dit doen via het onderstaande formulier. Daarnaast kun je altijd mailcontact opnemen via logistiek.groningen@taskforceqrs.nl

Deze scholen doen al mee

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS Groningen actief op 17 verschillende middelbare scholen in de provincies Groningen, Friesland en Overijssel, te weten:

 •      CSG Augustinus
 •      CSG Kluiverboom
 •      CSG Wessel Gansfort
 •      Gomarus College
 •      Kamerlingh Onnes
 •      Leon van Gelder
 •      Montessori Vaklyceum
 •      Topsport Talentschool
 •      Willem Lodewijk Gymnasium
 •      Eemsdeltacollege
 •      Winkler Prins
 •      Christelijk Gymnasium Beyers Naudé
 •      Dr. Aletta Jacobs College 
 •      Hogeland College
 •      Terra Winsum
 •      RSG Magister Alvinus
 •      Pieter Zandt

Daarnaast geven wij les op het MBO en HBO. Wij zijn al actief bij:

 • Noorderpoort
 • Van Hall Larenstein