Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht
de bestuursleden van alle lokale organisaties van Taskforce QRS poseren samen voor de vijver bij het UMC Utrecht

Landelijke bijeenkomst bestuursleden

Op zaterdag 16 februari kwamen vrijwel alle bestuursleden uit het hele land bijeen in Utrecht. Dat proberen we ongeveer twee keer per jaar te doen. We nodigen dan altijd een interessante of inspirerende spreker uit en we praten elkaar bij over lokale plannen. Ook is er formeel en informeel contact over het aanpakken van gezamenlijke uitdagingen. Niet in de laatste plaats is het gezellig om collega’s uit de andere steden te ontmoeten. We sluiten de dag dan ook meestal af met een etentje.

Met dank aan de afdeling Cardiologie van het UMC Utrecht hebben we op het laatste moment een ruimte weten te vinden, vanwege het niet beschikbaar zijn van onze gebruikelijke ruimtes. Samen met nog wat andere ad hoc verzoeken en verschuivingen – waaronder het afzeggen van een spreker – was het dus al met al behoorlijk improviseren. Uiteindelijk viel toch alles op z’n plek. Het doel van het overleg – motivatie en communicatie verbeteren – was dus weer ruimschoots gehaald.

Één specifiek onderdeel van ons overleg, maakte deze editie extra bijzonder. Dat was het tekenen van de oprichtingsakte van de stichting in Amsterdam en het tekenen van de statutenwijziging van alle andere stichtingen. Met het tekenen hiervan is onze nieuwe manier van samenwerken officieel geworden. Het bestuur van Taskforce QRS Nederland verliest hiermee haar controlerende functie en krijgt een adviserende functie. Ook zijn de doelen van deze landelijke stichting nog duidelijker gedefinieerd, namelijk het ondersteunen en coördineren op hoofdlijnen van de stedelijke organisaties en daarnaast het gedeeltelijk overnemen van landelijke taken. Een belangrijke landelijke taak is het onderstrepen van het belang van ons doel in de media en bij de politiek. De controle vindt vanuit de steden plaats tijdens iedere landelijke vergadering, waarin ook de steden vertegenwoordigd zijn.

We denken dat dit de beste vorm is, waarin steden zelfstandig zijn, maar we wel als één organisatie naar buiten kunnen optreden en waarbij we ook onderling optimaal kunnen samenwerken. Natuurlijk zullen we onze organisatievorm constant blijven evalueren en bijschaven waar nodig. Graag willen we Mariël en Timon van Van Benthem & Keulen hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd, waarmee ze deze wijzigingen mogelijk hebben gemaakt.

<Terug naar het nieuwsoverzicht