Organisatie

Bestuur

Het bestuur van Taskforce QRS Leiden bestaat op dit moment uit vijf studenten Geneeskunde en één student Informatica. Naast hun studie werken zij dagelijks aan alle organisatorische aspecten rondom het verzorgen van reanimatie onderwijs.
Maartje Kanaar
Voorzitter

1e jaars Informatica

Annemijn Oosterlee
Vicevoorzitter

4e jaars Geneeskunde

Nour Al Kuhaili
Secretaris

3e jaars Geneeskunde

Anne Eysbach
Penningmeester

4e jaars Geneeskunde

Amber-Sarai Stalman
Lid Intern

4e jaars Geneeskunde

Piraveena Thangarajah
Lid Extern

3e jaars Geneeskunde

Instructeurs

Taskforce QRS Leiden heeft momenteel 44 onmisbare instructeurs, die allen bijna wekelijks naast hun studie geneeskunde of biomedische wetenschappen reanimatie onderwijs verzorgen.

Commissies

Taskforce QRS Leiden heeft momenteel één commissie, namelijk de Activiteiten Commissie. Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor onze reanimatie instructeurs en commissieleden.
Top