Scholen

Reanimatieonderwijs op school

Tijdens de reanimatielessen leren we leerlingen volgens de NRR/ERC richtlijnen hoe een reanimatie wordt uitgevoerd. In ons lesprogramma wordt er aandacht besteed aan alle onderdelen van een reanimatie; het letten op gevaar, het controleren van het bewustzijn van het slachtoffer, het alarmeren van de hulpdiensten, het openen van de luchtweg, het controleren van de ademhaling, het uitvoeren van borstcompressies, het geven van beademingen en tenslotte het lokaliseren en bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Hiernaast leren de scholieren de stabiele zijligging, opdat zij ook in een situatie waarin een slachtoffer nog ademhaalt kunnen handelen. 

Alle stappen en vaardigheden worden steeds interactief gedemonstreerd en uitgelegd door onze instructeurs en daarna veelvuldig geoefend. Hierbij oefenen er maximaal vijf leerlingen op één pop in een groepje met twee poppen, begeleid door een reanimatie-instructeur. Er wordt ook aandacht besteed aan de impact die reanimeren kan hebben op hulpverleners en de nazorgmogelijkheden. De lessen beginnen altijd met een uitgebreide introductie en eindigen met een evaluatie. Uiteraard is er tijdens de lessen altijd ruimte voor vragen en opmerkingen.

Een volledige reanimatietraining bestaat bij Taskforce QRS Leiden uit een reanimatieles van minimaal 90 minuten. Het is ondervonden dat veel leerlingen na een jaar de stappen van het reanimatieplan zijn vergeten, waardoor het belangrijk is om een herhalingsles te volgen. Deze optie biedt Taskforce QRS Leiden ook. De lessen worden gegeven door 4 instructeurs per klas, waarbij elke instructeur lesgeeft aan maximaal 9 leerlingen.

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren. Om dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zijn er bij Taskforce QRS Leiden voor scholen geen kosten verbonden aan het reanimatieonderwijs. Het enige wat we van scholen vragen is ruimte en tijd.

Voor achtergrond informatie van reanimatieonderwijs klik hier.

Wij leren uw leerlingen levens redden

Hoe kan uw school meedoen?

Als uw school interesse heeft in een samenwerking met Taskforce QRS Leiden of graag meer informatie wilt ontvangen, kunt u mailen naar l.patmore@taskforceqrs.nl of het onderstaande contactformulier invullen. 

Deze scholen doen al mee

Momenteel geven wij als Taskforce QRS Leiden les aan de volgende scholen in Leiden en omstreken:

  • Rijnlands lyceum, Oegstgeest
  • Stedelijk Gymnasium, Leiden
  • Pieter Groen College, Katwijk
  • Bonaventura College, Leiden
  • Wellant College, Oegstgeest
  • Leonardo College, Leiden
  • Visser ’t Hooft Lyceum, Leiden
  • International School of The Hague, Den Haag
  • Northgo College, Noordwijk

Achtergrond van reanimatieonderwijs

Elk jaar krijgen in Nederland 15.000-16.000 mensen een plotselinge circulatiestilstand buiten zorginstellingen. Dat zijn ongeveer 300 mensen per week. 80% van deze circulatiestilstanden vinden plaats in de woonomgeving. Overleving van een plotselinge circulatiestilstand is afhankelijk van de keten van overleving. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Het herkennen van een plotse circulatiestilstand, het alarmeren van de hulpdiensten, direct starten met reanimeren (borstcompressies en beademingen), het vroegtijdig defibrilleren (indien mogelijk) en de specialistische zorg vormen onderdelen van de keten van overleving.

Burgerhulpverleners, in de vorm van omstanders, vormen een essentieel onderdeel van deze keten. Zij zijn immers vaak als eerste ter plaatse en kunnen de eerste 3 van de 4 stappen van de keten van overleving in werking zetten. Door borstcompressies en beademingen toe te passen zorgen burgerhulpverleners voor een minimale bloedtoevoer naar de hersenen. Een slachtoffer van een plotse circulatiestilstand heeft twee keer meer kans om te overleven wanneer omstanders snel en adequaat de reanimatie starten. Omstanderreanimatie in Nederland bedraagt 60%-70%. Hier is nog genoeg ruimte voor verbetering, idealiter bedraagt omstanderreanimatie 100%. Het is wetenschappelijk aangetoond dat er een verband bestaat tussen omstanderreanimatie en de overlevingskans bij plotselinge circulatiestilstand. Wanneer omstanders vaker en sneller beginnen met reanimeren is de overlevingskans groter. Het percentage omstanders dat snel begint met reanimeren kan vergroot worden door meer burgerhulpverleners op te leiden.

De hierboven beschreven feiten geven de noodzaak van reanimatieonderwijs weer. Wij trachten ons doel (de overlevingskans voor slachtoffers van een plotse circulatiestilstand verhogen) te bereiken door zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren. Wij besteden speciale aandacht aan scholieren in het voortgezet onderwijs. Onze trainingen zijn toegankelijk voor iedereen. Onze aanpak is uniek omdat wij geneeskunde en biomedische studenten op grote schaal inzetten als reanimatie-instructeur. In onze ogen vormen studenten een goede reanimatie-instructeur doordat zij jong, flexibel en betrokken zijn. Bijkomend voordeel is dat de toekomstige artsen en wetenschappers daardoor meer betrokken raken bij het onderwerp van plotse hartdood en hun eigen reanimatievaardigheden verbeteren ongeacht de specialisatie.

Top