Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht
de instructeurs van de Leidsche Reanimatieweek 2019 poseren op een podium met daarbij een banner van Taskforce QRS Leiden

De Leidsche Reanimatieweek

Per dag krijgen ongeveer 35 mensen in Nederland een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Om hun overlevingskans te vergroten, is het van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. De ambulance doet er immers gemiddeld vijftien minuten over om bij een slachtoffer te komen, maar na zes minuten kan er al onherstelbare hersenschade optreden. Burgers met reanimatievaardigheden zijn daarom hard nodig om die periode tot de ambulance arriveert te overbruggen. Taskforce QRS Leiden heeft hieraan bijgedragen door in samenwerking met de PKVV Leiden en de grote vijf studentenverenigingen van Leiden de eerste editie van de Leidsche Reanimatieweek te organiseren! De reanimatiecursussen zelf zijn gegeven door Taskforce QRS Leiden, waarbij instructeurs vanuit Taskforce QRS Amsterdam en Taskforce QRS Utrecht ook hebben geholpen. Deze week heeft plaatsgevonden van 14 tot en met 18 april. Het doel van de week was dan ook om zoveel mogelijk stadsbewoners te leren reanimeren met een focus op studenten, zodat Leiden weer een stukje veiliger wordt!

De week werd officieel geopend op zondag 14 april, waarbij S. Dap, de voorzitter van Taskforce QRS Leiden, B. de Sitter, de voorzitter van de P.K.V.V. Leiden en dr. G.J. de Grooth, interventie cardioloog van het Hart Long Centrum Leiden, een inleidend praatje hebben gegeven. Op deze zondag zijn er twee reanimatiecursussen gegeven van elk vier uur. De openingsdag was naast voor studenten ook toegankelijk voor andere stadsbewoners van Leiden en er is dan ook een grote variëteit aan mensen op afgekomen. Zij hebben allen theoretische uitleg en praktische reanimatievaardigheden aangeleerd gekregen. De cursussen werden afgesloten met een praktische toets, waarna de deelnemers direct te horen kregen of zij geslaagd waren. Alle deelnemers van de openingsdag zijn geslaagd en hebben dan ook een certificaat ontvangen als blijk hiervan. Tijdens de cursussen is de deelnemers aangeleerd om te reanimeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en zij hebben dan ook een NRR-erkend certificaat ontvangen. In totaal zijn er op de eerste dag 73 mensen opgeleid in het BplusC gebouw aan de Apothekersdijk te Leiden.

Vervolgens is er per dag een reanimatiecursus gegeven aan de studenten van de grote vijf verenigingen, die samen de MASCQ worden genoemd. De MASCQ bestaat uit: L.S.V. Minerva, L.V.V.S. Augustinus, SSR Leiden, V.S.L. Catena en A.L.S.V. Quintus. Allereerst was L.V.V.S. Augustinus aan de beurt op de maandag. In het pand van Augustinus is een reanimatiecursus gegeven waarbij 29 cursisten een certificaat hebben gehaald, waaronder een aantal bestuursleden van Augustinus. Aansluitend was op dinsdag L.S.V. Minerva aan de beurt. Ook hier is een reanimatiecursus gegeven in hun eigen pand, waarbij 28 cursisten zijn opgeleid. Vervolgens verplaatste Taskforce QRS zich naar A.L.S.V. Quintus. Hier zijn op de woensdag 16 cursisten opgeleid. Toen brak alweer de laatste dag van de Leidsche Reanimatieweek aan, op donderdag is de laatste cursus in het pand van SSR Leiden gegeven. Hierbij waren 29 mensen aanwezig. Hoewel de cursussen iedere dag op een specifieke vereniging plaatsvonden, waren leden van de andere verenigingen en andere geïnteresseerden ook van harte welkom. Gelijk aan de zondag, zijn doordeweeks ook alle deelnemers geslaagd en hebben zij hun NRR-erkende certificaat ontvangen. Bovendien zijn alle cursussen gratis aangeboden, waar deze normaal een prijs van 30 euro bedraagt. Tot slot was er de gehele week de mogelijkheid om je op vrijwillige basis aan te melden als burgerhulpverlener.

Al met al, was het een zeer geslaagde week waarin 177 studenten en andere geïnteresseerden hebben leren reanimeren. We zijn ontzettend dankbaar voor onze instructeurs en ook de instructeurs van Taskforce QRS Amsterdam en Utrecht willen we van harte bedanken. Taskforce QRS Leiden hoopt in samenwerking met de MASCQ door middel van de Leidsche Reanimatieweek meer bewustzijn te creëren rondom het belang van reanimatie. Wij hopen daarom dat deze eerste editie het begin is van een jaarlijkse Leidse traditie!

<Terug naar het nieuwsoverzicht

een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan