Taskforce QRS Maastricht

  Ons verhaal

  Taskforce QRS Maastricht is een stichting die zich sinds 2006 actief inzet om de kans op het overleven van plotse circulatiestilstand te verhogen. Om dit doel te kunnen bereiken leidt Taskforce QRS Maastricht studenten van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht op tot reanimatie instructeur. Deze instructeurs geven namens Taskforce QRS Maastricht op vrijwillige basis les op verschillende middelbare scholen in heel Limburg. Naast de reanimatietrainingen op het voortgezet onderwijs geeft Taskforce QRS Maastricht trainingen aan studenten, particulieren en overige geïnteresseerden.

  Lees meer

  In Nederland wordt jaarlijks circa 15.000 mensen getroffen door een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Om de overleving van mensen met een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis te verbeteren is onmiddellijke start van omstanderreanimatie van levensbelang. Door het opleiden van middelbare scholieren probeert Taskforce QRS Maastricht een steentje bij te dragen aan het verbeteren verhogen vanmaatschappelijke bewustwording over  reanimatie en het verbeteren van omstanderreanimatie.

  Het idee om medische studenten op te leiden tot reanimatie instructeur is naar voren gebracht door Petra Schuffelen en Prof Dr. Ton Gorgels. Sinds 2006 is het aantal middelbare scholieren dat jaarlijks wordt opgeleid gestegen van 100-200  in 2006,naar circa 8.000 in 2016. Het uiteindelijke doel is om alle middelbare scholieren in Limburg te voorzien van reanimatieonderwijs.

  Kernwaarden

  Reanimatieonderwijs aanbieden

  Taskforce QRS wil reanimatieonderwijs aanbieden aan een breed publiek. Onze reanimatietrainingen zijn voor iedereen toegankelijk. Een bijzondere doelgroep van Taskforce QRS zijn de leerlingen in het voortgezet onderwijs.

  Draagvlak

  Taskforce QRS heeft onder andere als doel om het draagvlak voor reanimatieonderwijs aan leerlingen in het voortgezet onderwijs te vergroten. Voorts vragen wij aandacht voor het probleem van plotse hartdood en het belang van reanimatie. 

  Reanimatievaardigheden van toekomstig artsen verbeteren

  Alle artsen moeten goed kunnen reanimeren. Taskforce QRS heeft onder andere als doel om de reanimatievaardigheden van toekomstig artsen te verbeteren. Wij trachten dit te bereiken door studenten geneeskunde op te leiden tot reanimatie-instructeur.

  Hoeveel mensen wij hebben leren reanimeren

  32.353
  Totaal aantal mensen
  19.129
  Totaal 2016
  30.000
  Leerlingen totaal
  2.000
  Particulieren totaal

  Cijfers bijgewerkt op 3-1-17

  Top