Taskforce QRS Maastricht

  Ons verhaal

  Taskforce QRS Maastricht is een stichting die zich inzet om zoveel mogelijk mensen de vaardigheid van reanimatie aan te leren. Hiermee kan de kans op overleving van een plotselinge circulatiestilstand vergroot worden. Daarvoor is Taskforce QRS Maastricht in 2006 opgericht door Prof. Dr. Ton Gorgels en Petra Schuffelen. Taskforce QRS Maastricht staat voor de (QRS-)pieken van een hartfilmpje en ook voor ‘Qualitative Resuscitation by Students’. De stichting leidt studenten van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht op tot reanimatie-instructeurs. Deze instructeurs geven op vrijwillige basis les aan scholieren van middelbare scholen in heel Limburg. Daarnaast geven ze les aan studenten geneeskunde, particulieren en overige geïnteresseerden.

  Lees meer

  In Nederland worden jaarlijks circa 15.000 mensen getroffen door een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. De onmiddellijke start van omstanderreanimatie is van levensbelang om zo de overlevingskans van mensen met een circulatiestilstand te vergroten en hiervoor moeten zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. Taskforce QRS Maastricht draagt een steentje bij door het vergroten van de maatschappelijke bewustwording over reanimatie en het verbeteren van de omstanderreanimatie. Dit wordt gedaan door het opleiden van medische studenten tot reanimatie-instructeurs. Sinds 2006 is het aantal middelbare scholieren dat jaarlijks wordt opgeleid gestegen van 100 à 200 naar circa 10.000 in 2018. Het uiteindelijke doel is om alle middelbare scholen in Limburg te voorzien van reanimatieonderwijs en dit reanimatieonderwijs te verankeren in het lesprogramma.

  Hoeveel mensen wij hebben leren reanimeren

  32.353
  Totaal aantal mensen
  19.129
  Totaal 2016
  30.000
  Leerlingen totaal
  2.000
  Particulieren totaal

  Cijfers bijgewerkt op 3-1-17

  Top