Reanimatieonderwijs op school

Middelbare scholieren krijgen jaarlijks een reanimatietraining aangeboden door Taskforce QRS Maastricht. In deze reanimatietraining duurt twee gymlessen van elk 50 minuten. Volgens de eigen lesmethode van Taskforce QRS Maastricht, genaamd M-QRS, worden de stappen van een reanimatie uitgelegd. M-QRS staat voor Maastricht Quantity orientated Resuscitation Session protocol en is gebaseerd op de ‘four-step approach’ van de European Resuscitation Council (ERC). Bij het M-QRS protocol ligt de nadruk op het zo efficiënt mogelijk aanleren van de stappen van een reanimatie. De hoge efficiëntie wordt bereikt door een lange ‘hands on’ tijd, waarbij elke scholier op een eigen reanimatiepop kan oefenen tijdens het drillen. Het drillen houdt in dat alle leerlingen alle stappen tegelijk uitvoeren en dit zo meermaals oefenen. Herhaling is immers essentieel bij het onder de knie krijgen van de stappen van een reanimatie.

Bij een reanimatie les volgens het M-QRS protocol leren de scholieren hoe ze de volgende handelingen moeten uitvoeren:

 • Het adequaat om hulp vragen
 • Het bewustzijn en de ademhaling controleren en beoordelen
 • Het uitvoeren van de borstcompressies en de beademingen
 • Het gebruiken van een automatische externe defibrillator (AED)

Vanaf het tweede jaar wordt het uitvoeren van de stabiele zijligging aangeleerd en vanaf het derde jaar wordt het handelen bij een verstikking of verslikking toegevoegd. Daarnaast wordt besproken hoe scholieren moeten handelen als ze een niet-reanimeren penning tegenkomen, als het om een reanimatie van een kind gaat en leren ze waar iemand terecht kan voor steun na een reanimatie.

Elk jaar vindt er een herhaaltraining plaats om de reanimatievaardigheden op peil te houden.

Naast de reanimatietrainingen is Taskforce QRS Maastricht sinds 2017 bezig met het opzetten van een pilot.

Lees meer over onze pilot

Sinds 2017 is er een pilot opgezet in samenwerking met de overkoepelende scholenorganisaties. Het doel van deze pilot is het verankeren van reanimatieonderwijs binnen het lesprogramma van middelbare scholieren. De onderdelen die tot de pilot behoren zijn:

 • Een vakoverstijgende les
 • Het opleiding van leraren tot reanimatie-instructeurs
 • Het aanschaffen van reanimatiematerialen

De school is hierbij zelf de organisator en mag daarmee ook zelf een invulling geven aan de pilot. Naast het aanleren van de stappen van een reanimatie zullen de middelbare scholieren ook een vakoverstijgende les volgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan een circulatiestilstand d.m.v. een practicum over het hart bij biologie of een les bij maatschappijleer. Het opleiden van leraren tot reanimatie-instructeurs leidt tot het incorporeren van het reanimatieonderwijs binnen het lesprogramma en het verminderen van externe instructeurs die nodig zijn ter ondersteuning. De school levert een eigen bijdrage per leerling waardoor het reanimatieprogramma minder afhankelijk is van externe financiering en het hierdoor een vast onderdeel in onderwijsprogramma is. De eigen bijdrage mag zelf worden ingevuld door de school, dit kan d.m.v. een geldbedrag, het opleiden van leraren tot reanimatie-instructeurs of door het aanschaffen van reanimatiematerialen.

Door middel van deze pilot tracht Taskforce QRS Maastricht het reanimatieonderwijs te verankeren in het curriculum van middelbare scholieren.

Wij leren uw leerlingen levens redden

Hoe kan uw school meedoen?

Wilt u ook reanimatieonderwijs op uw school organiseren? Mail dan naar maastricht@taskforceqrs.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

Deze scholen doen al mee

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS Maastricht actief op scholen in zowel Noord-, als Zuid-Limburg.

 • Bernard Lievegoedschool, Maastricht
 • Bernardinuscollege, Heerlen 
 • BCPL locatie Holz, Kerkrade 
 • Blariacum, Venlo
 • Bisschoppelijk College Broekhin, Roermond 
 • Bonnefanten College, Maastricht 
 • Bouwens van der Boijecollege, Panningen
 • Charlemagne College, Eijkhagen
 • Graaf Huyn College, Geleen
 • Grotiuscollege, Heerlen 
 • Kindcentrum Amby 
 • Nieuwe Thermen, Heerlen
 • Sintermeertencollege, Heerlen
 • Sint-Janscollege, Hoensbroek
 • Stella Maris college, Meersen
 • Vista College
 • Vrije school Parkstad 
een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan