Scholen

Reanimatieonderwijs op school

Scholieren krijgen van Taskforce QRS Maastricht jaarlijkse reanimatietrainingen aangeboden. Deze reanimatietrainingen vinden plaats gedurende 2 aaneengesloten gymlessen van beide 50 minuten. Tijdens deze trainingen leren de scholieren volgens de NRR/ERC-richtlijnen om:

  • Effectief om hulp te vragen
  • Het bewustzijn en de ademhaling te controleren en te beoordelen
  • Borstcompressies en beademingen te geven
  • Een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken
  • Een stabiele zijligging uit te voeren (vanaf het tweede jaar)
  • Adequaat te handelen bij een verstikking en verslikking (vanaf het derde jaar)

Naast alle praktische handelingen wordt er ook aandacht besteed aan wat leerlingen moeten doen wanneer zij een niet-reanimeren penning tegenkomen, wanneer het gaat om een reanimatie van een kind en waar ze terecht kunnen voor steun na een reanimatie.

Lees meer

Taskforce QRS Maastricht heeft eigen lesmethode ontwikkeld, genaamd het M-QRS (Maastricht Quantity orientated Resuscitation Session) protocol. Dit protocol is gebaseerd op de ‘four-step approach’ van de ERC om maximale efficiëntie in het onderwijs te bereiken. Hierbij ligt de nadruk op ‘hands on’ oefening en massatraining van een complete klas van circa 30 leerlingen en oefent elke leerling op een eigen reanimatiepop. Ook vinden er herhaaltrainingen plaats die noodzakelijk zijn om de reanimatievaardigheden van de leerlingen op peil te houden.

Daarnaast is er in samenwerking met de overkoepelende scholenorganisaties is er in 2017 een plan opgezet om een pilot te organiseren, waarbij reanimatieonderwijs wordt verankerd binnen de school en in het lesprogramma wordt geïntegreerd. 

Bij de pilot is de school organisator van het reanimatieonderwijs. Onderdelen van het organiseren van het reanimatieonderwijs zijn: 

  • Vakoverstijgende aanpak waarbij reanimatieonderwijs wordt ingebed in het reguliere curriculum;
  • Opleiden van leerkrachten tot reanimatie-instructeur;
  • Verwerven van reanimatiematerialen
  • Financieringsmodel;

Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een vakoverstijgende module, waarin het onderwerp ‘circulatiestilstand en reanimatie’ naast het aanleren van reanimatievaardigheden vanuit verschillende disciplines bekeken wordt. Reanimatietraining door docenten van de school leidt tot het incorporeren ervan binnen het schoolprogramma en vermindering van externe instructeurs. Door een eigen bijdrage per leerling wordt het reanimatieprogramma minder afhankelijk van externe financiering. Op deze manier tracht Taskforce QRS Maastricht het reanimatieonderwijs te verankeren in het curriculum.

Wij leren uw leerlingen levens redden

Hoe kan uw school meedoen?

Wilt u ook reanimatieonderwijs op uw school organiseren? Mail dan naar maastricht@taskforceqrs.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

Deze scholen doen al mee

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS Maastricht actief op scholen in zowel Noord-, als Zuid-Limburg.

Top