Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht

Nieuwsflits Taskforce QRS

Taskforce QRS blikt vooruit!

Het nieuwe academisch jaar is weer van start. Taskforce QRS hoopt dat jullie allen een goede zomervakantie gehad hebben. Het bestuur heeft in de zomervakantie hard gewerkt om alle voorbereidingen voor dit academisch jaar te treffen. Graag willen wij jullie door middel van deze nieuwsflits op de hoogte stellen van de komende evenementen.


Bestuurswissel

Het bestuur zal dit academisch jaar bestaan uit 6 personen. Dit is een wijziging ten opzichte van het vorige jaar waar een veel hoger aantal bestuursleden was. Veel functies uit het vorige bestuur zijn behouden gebleven, maar wel over gegaan in commissies. Het huidige bestuursaantal van 6 personen maakt het makkelijker om besluiten te nemen. Om een goede coördinatie te behouden zijn 2 nieuwe functies in het leven geroepen: ‘Bestuurslid PR en acquisitie’ en ‘Bestuurslid logistiek’.

Bestuur 2014-2015slider-TE

Voorzitter:                                 Ali Ghossein
Vicevoorzitter:                          Hesam Amin
Secretaris:                                Vital Houben
Penningmeester:                      Jules Olsthoorn
Bestuurslid PR en Acquisitie:   Jerremy Weerts
Bestuurslid logistiek:                Julie Sijmons

Commissies

Daarnaast zijn diverse commissies voor Taskforce QRS actief zoals de planningscommissie, acquisitiecommissie en de activiteitencommissie. Losse functies zoals de journalist bestaan natuurlijk ook nog. Mocht jij interesse hebben om (nog) meer te betekenen voor onze organisatie en deel willen nemen aan commissiewerk, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@taskforceqrs.nl of loop binnen in ons kantoor (UNS 45 kamer K1.497, op de loopbrug tussen UNS 40 en 50).


Reanimatie-estafette19 september ‘Reanimatie-estafette’

Vrijdag 19 september vindt de 9e editie van de jaarlijkse Reanimatie-estafette plaats op het Valuas College in Venlo van 9:00 tot 19:00 uur. Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Reanimatie-estafette Limburg in samenwerking met het Valuas College en Taskforce QRS.

Op deze dag zullen professionals, studenten, politici, leerlingen en overige geïnteresseerden samen 10 uur lang non-stop op diverse reanimatiestations reanimeren. Daarnaast zullen er op deze dag diverse andere activiteiten georganiseerd worden en kan er een infomarkt bezocht worden. Wij hopen jullie allen in grote getallen te ontvangen. Lees meer over de Reanimatie-estafette.


27 september ‘Loop met je dokter’Loop-met-je-dokter

Zaterdag 27 september vindt het evenement Loop met je dokter plaats in de omgeving van Kerkrade. Tijdens dit evenement wordt geld opgehaald voor reanimatieonderwijs en onderzoek naar plotse hartstilstand. Jij kunt hier aan bijdragen door mee te lopen en loten te verkopen. Mocht je nog loten willen verkopen meld je dan bij het bestuur via penningmeester@taskforceqrs.nl. Meer informatie is te vinden op loopmetjedokter.nl.


Training aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen

Het zal jullie niet ontgaan zijn. In samenwerking met het skillslab van de Universiteit Maastricht verzorgt Taskforce QRS vanaf dit academisch jaar BLS/AED cursussen voor alle eerstejaars geneeskunde studenten met daarbij een optie voor herhaling in het 2e en 3e jaar. Deze samenwerking is aangegaan voor 3 jaar met optie tot verlenging.

Tot aan de kerstvakantie zullen elke dag meerdere lessen gegeven worden aan zowel studenten geneeskunde als studenten gezondheidswetenschappen. Hiermee gaat Taskforce QRS een druk programma tegemoet.


Petitie reanimatieonderwijs verplicht

Samen met de Hartstichting en de Stichting Reanimatie-estafette Limburg werkt het bestuur aan een plan om reanimatieonderwijs structureel op het voortgezet onderwijs te krijgen. De petitie is hierbij een middel om dit doel te bereiken.

De teller van de petitie staat momenteel op 32.000 handtekeningen. Om de petitie aan de politiek aan te bieden zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Wij zijn dus hard op weg en kunnen jouw hulp goed gebruiken om deze doelstelling te bereiken. Help ons door de petitie te verspreiden. Lees hier meer over de petitie.

 

Het bestuur van Taskforce QRS wenst jullie een voorspoedig academisch jaar toe!

een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan