Taskforce QRS Nijmegen

  • 27 okt 2018
    0
      28 september was het zover, de wereld hartdag. Een dag die zich bij uitstek leent om reanimatie eens goed onder de aandacht te brengen. Dit was ook de gedachte van...
    Read More

Ons verhaal

Taskforce QRS Nijmegen bestaat uit een groep enthousiaste geneeskundestudenten van de Radboud Universiteit Nijmegen met als hoofddoelstelling het vergroten van de overlevingskans bij een circulatiestilstand. Hiervoor is reanimatieonderwijs essentieel. Door medisch studenten op te leiden tot reanimatie-instructeur maken wij het mogelijk dit onderwijs kosteloos aan middelbare scholieren aan te bieden. Aan andere geïnteresseerden in Nijmegen en omstreken geven we reanimatieonderwijs tegen een kleine vergoeding. Daarnaast vragen we aandacht voor plotse hartdood en het belang van reanimatie.

Wekelijks krijgen namelijk 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans van een hartstilstand neemt toe tot 60% als er binnen 3 à 4 minuten gestart wordt met reanimatie. Indien gewacht moet worden op een ambulance, neemt deze kans af tot slechts 5-10%. Daarom zetten wij ons als Taskforce QRS Nijmegen in om zoveel mogelijk mensen het gevaar van plotse hartdood en het belang van reanimatie te laten inzien.

Het idee is ontstaan op het Medisch Interfacultair Congres (MIC) 2014, waar de Hartstichting en Taskforce QRS Maastricht vertelden over het belang van reanimatieonderwijs op alle middelbare scholen in Nederland. Met een flinke dosis enthousiasme zijn wij vervolgens START begonnen, om hier ons steentje aan bij te dragen door te zorgen dat middelbare scholieren in Nijmegen en omstreken deze levensreddende handeling aangeleerd krijgen. Sinds de officiële samenwerking met Taskforce QRS Maastricht en Utrecht heten wij Taskforce QRS Nijmegen, nu ook samen ook de steden Leiden en Groningen. Ons uiteindelijke doel: een landelijk dekkend netwerk van reanimatie-instructeurs opbouwen, om zo élke middelbare scholier in Nederland reanimatieonderwijs aan te kunnen bieden.

Voor verdere informatie of het aanvragen van reanimatielessen op middelbare scholen kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Hoeveel mensen wij hebben leren reanimeren

32.353
Totaal aantal mensen
19.129
Totaal 2016
30.000
Leerlingen totaal
2.000
Particulieren totaal

Cijfers bijgewerkt op 3-1-17

Top