Organisatie

Onze organisatie bestaat uit een bestuur met acht (para)medisch studenten. Essentieel zijn onze vrijwilligers: zij verzorgen het reanimatieonderwijs. Daarnaast kent Taskforce QRS Nijmegen drie commissies en wordt er advies gegeven in de vorm van een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

Ons team

Het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen bestaat uit acht (para)medische studenten. Zij zijn elke dag naast hun studie bezig met het vormen van het beleid om de activiteiten van Taskforce QRS Nijmegen te waarborgen voor de korte en lange termijn. De Raad van Toezicht ondersteunt het bestuur hierbij met name beleidsmatig. De commissies ondersteunen het bestuur vooral in de uitvoering van activiteiten.
Alize Bouman
Voorzitter
Floor Smeets
Secretaris
Myrthe van de Ven
Penningmeester
Anke Paus
Bestuurslid Planning
Imke van den Bogaard
Bestuurslid Educatie
Thorold Verwijlen
Bestuurslid Logistiek
Britt Edwards
Bestuurslid PR & Acquisitie
Leonie Bishop
Bestuurslid Intern

Raad van Toezicht

Dhr. Lodewijk Poelhekke
Dhr. Han Heijnen
Dhr. Maarten Heuts

Raad van Advies

Cheyenne Verburgt
Renée Tuinte
Rens Kooken

Instructeurs

Taskforce QRS Nijmegen heeft 51 onmisbare reanimatie-instructeurs. Zij zorgen voor de dagelijkse uitvoering van al onze cursussen.

Instructeurs kunnen zich inschrijven voor de lessen via https://tqrs.nl/instructeurlogin.

 

Commissies

Taskforce QRS Nijmegen heeft twee commissies: de commissie Werving en Opleiding en de commissie Promo & Activiteiten. Alle commissieleden helpen het bestuur bij het uitvoeren van het beleid en het ondersteunen van de dagelijkse gang van zaken.
Commissie Werving en Opleiding
Imke van den Bogaard, Leonie Bishop, Pepijn Dekkers, Nigel Cox, Anke Paus en Meris Gutic

Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met de werving en opleiding van nieuwe reanimatie-instructeurs, maar staat daarnaast ook garant voor het behouden van de kwaliteit van de lessen door middel van het evalueren van de instructeurs en het lesplan.

Commissie Promo & Activiteiten
Britt Edwards, Leonie Bishop, Alize Bouman, Floors Smeets en Coen Vulders

De commissie Promo en Activiteiten houdt zich bezig met het promoten van de reanimatiecursussen voor particulieren en het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting, onder andere door het gebruik van social media. Daarnaast organiseert de commissie de activiteiten voor onze reanimatie-instructeurs en commissieleden om zo een hechte sfeer te creëren binnen onze stichting.

Kascontrole commissie
Meike Kappen, Bjorn van der Lest, Stef van Overdijk

Deze commissie houdt zich bezig met het controleren van de boekhouding. Zij zorgen er voor dat de jaarrekening van de penningmeester klopt, door hier een onafhankelijk oordeel te vellen.

 

 

Top