Organisatie

Onze organisatie bestaat uit een bestuur met acht geneeskundestudenten. Essentieel zijn onze vrijwilligers: zij verzorgen het reanimatieonderwijs. Daarnaast kent Taskforce QRS Nijmegen drie commissies en wordt er advies gegeven in de vorm van een Raad van Toezicht.

Ons team

Het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen bestaat uit acht geneeskundestudenten. Zij zijn elke dag naast hun studie bezig met het vormen van het beleid om de activiteiten van Taskforce QRS Nijmegen te waarborgen voor de korte en lange termijn. De Raad van Toezicht ondersteunt het bestuur hierbij met name beleidsmatig. De commissies ondersteunen het bestuur vooral in de uitvoering van activiteiten.
Arnaud van Vierzen
Voorzitter
Renée Tuinte
Secretaris
Stef van Overdijk
Penningmeester
Hilde Haagsma
Bestuurslid Planning
Rosanne Krakers
Bestuurslid PR & Acquisitie
Nina Loman
Bestuurslid Educatie
Rens Kooken
Bestuurslid Logistiek
Meike van Boxtel
Algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht

Dhr. Lodewijk Poelhekke
Dhr. Han Heijnen
Dhr. Maarten Heuts

Instructeurs

Taskforce QRS Nijmegen heeft 50 onmisbare reanimatie-instructeurs. Zij zorgen voor de dagelijkse uitvoering van al onze cursussen.

Commissies

Taskforce QRS Nijmegen heeft twee commissies: de commissie Werving en Opleiding en de commissie Promo & Activiteiten. Alle commissieleden helpen het bestuur bij het uitvoeren van het beleid en het ondersteunen van de dagelijkse gang van zaken.
Commissie Werving en Opleiding
Xyrian ten Napel, Sophie Venbrux en Hilde Grens

Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met de werving en opleiding van nieuwe reanimatie-instructeurs, maar staat daarnaast ook garant voor het behouden van de kwaliteit van de lessen door middel van het evalueren van de instructeurs en het lesplan.

Commissie Promo & Activiteiten
Rosanne Krakers, Renée Tuinte, Tala Shaban, Lisa Esam

De commissie Promo en Activiteiten houdt zich bezig met het promoten van de reanimatiecursussen voor particulieren en het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting, onder andere door het gebruik van social media. Daarnaast organiseert de commissie de activiteiten voor onze reanimatie-instructeurs en commissieleden om zo een hechte sfeer te creëren binnen onze stichting.

Top