Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht
een groepsfoto van vertegenwoordigers van Taskforce QRS en Keep the Heartbeat Going, allen gekleed met rode T-shirts met een hart erop

Oproep aan cardiologen op het NVVC voorjaarscongres 2022

Op vrijdag 22 april 2022 was Taskforce QRS uitgenodigd om te spreken op het halfjaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Cardiologen uit het hele land zijn toen bij elkaar gekomen voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten, landelijke ontwikkelingen en voor het delen van ervaringen. Wij hebben daar ons doel onder de aandacht gebracht en de leden van de NVVC opgeroepen om ons hierin te ondersteunen.

Sinds 2006 zijn wij actief om zoveel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren. Wij doen dat als studentenorganisatie zonder winstoogmerk. Er zijn vele redenen om juist op deze doelgroep te richten. Kijk op onze hoofdpagina voor een samenvatting van wie wij zijn en wat wij doen. Verder kun je meer lezen over onze interne organisatie. Ten slotte staat in ons missiedocument een meer wetenschappelijke onderbouwing van onze doelen.

Hoe kunnen jullie, als cardiologen, ons nou helpen? Jullie uitgesproken steun zal ons helpen in het contact met andere organisaties. Daardoor kunnen wij meer scholieren, studenten en anderen bereiken. Het opleiden van studenten tot instructeur, het trainen van middelbare scholieren en het aanschaffen van materialen is kostbaar. Wij zijn afhankelijk van donaties. We hebben veel ideeën voor fondsenwerving, bijvoorbeeld de sponsorloop “Loop met je dokter”. Ook hierbij kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Verder kunnen we met behulp van jullie de kennis van onze instructeurs op een hoog niveau houden. Ten slotte hebben enkele lokale afdelingen van Taskforce QRS nu al een specifieke hulpvraag. Zo willen we in Leiden bijvoorbeeld graag een Raad van Advies oprichten. In Utrecht en Groningen willen we graag erkenning van de universiteit en een groter netwerk binnen het ziekenhuis.

Bij interesse of vragen zien we jullie bericht graag tegemoet!