Organisatie

Taskforce QRS (Qualitative Resuscitaion by Students) is een stichting die zich inzet om de overlevingskans van slachtoffers van een circulatiestilstand te verhogen. Het idee om een project op te zetten waarbij medische studenten reanimatielessen geven aan middelbare scholieren is in 2004 in Maastricht ontstaan. De grondleggers van het huidige Taskforce QRS zijn prof. Gorgels en mw. Petra Schuffelen. In samenwerking met de Nederlandse Reanimatie Raad werden geneeskunde studenten vanaf 2006 opgeleid als reanimatie-instructeurs en vervolgens ingezet op middelbare scholen.

Vanaf 2014 is Taskforce QRS Maastricht een stichting geworden waarna een exponentiele groei in het aantal jaarlijks opgeleide middelbare scholieren tot inmiddels een aantal van 10.000 is opgetreden.

Om niet alleen Limburg maar heel Nederland hartveiliger te maken en een landelijk dekkend netwerk voor reanimatietrainingen in te stellen hebben er sinds 2015 studenten op andere medische faculteiten hierbij aangesloten. De vijf actieve Taskforce QRS stichtingen in Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Leiden en Groningen worden overkoepeld door de landelijke stichting Taskforce QRS Nederland. Ons organogram kunt u onderaan deze pagina vinden.

 

Deze pagina betreft de organisatie van Taskforce QRS Nederland, voor de organisatie van de steden klik hieronder.

Bestuur Taskforce QRS Nederland

Taskforce QRS Nederland is een stichtingsbestuur dat is opgezet om de activiteiten van alle andere Taskforce QRS Steden (Utrecht, Nijmegen, Leiden, Groningen, Maastricht) te stroomlijnen en om ervoor te zorgen dat we samen mensen leren om een leven te redden. Het bestuur van Taskforce QRS Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale Taskforce QRS steden.
Jelle Tazelaar
Voorzitter
Anneliz de Leeuw
Secretaris
Nedim Tabakovic
Penningmeester
Jules Olsthoorn
Algemeen Bestuurslid
Annemiek Prins
Algemeen Bestuurslid
Arnaud van Vierzen
Algemeen Bestuurslid

Raad van Toezicht Taskforce QRS Nederland

Nassim Aourag
Hesam Amin
Ali Ghossein

Instructeurs

Taskforce QRS Nijmegen heeft 40 onmisbare reanimatie-instructeurs. Zij zorgen voor de dagelijkse uitvoering van al onze cursussen.

Commissies

Taskforce QRS Nijmegen heeft 3 commissies: de commissie Werving en Educatie, de commissie Promo en de commissie Activiteiten. Alle commissieleden helpen het bestuur bij het uitvoeren van het beleid en het ondersteunen van de dagelijkse gang van zaken.
Commissie werving en educatie
Xyrian ten Napel, Sophie Venbrux, Hilde Grens

Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met de werving van nieuwe reanimatie-instructeurs, maar staat daarnaast ook garant voor het behouden van de kwaliteit van de lessen.

Commissie promo
Laura Blok, Lenneke Brouwer, Pieter Janssen

De commissie Promo houdt zich bezig met het promoten van de reanimatiecursussen voor particulieren en het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting, onder andere door bijvoorbeeld het gebruik van social media.

Commissie activiteiten
Romy van Lienden, Susan van Zeelst, Hidde Heesakkers

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor onze reanimatie-instructeurs en commissieleden.

Documenten

Hieronder vindt u publiekelijk toegankelijke documenten.

Organogram

Top