Organisatie

Het idee om een project op te zetten waarbij medische studenten reanimatielessen geven aan middelbare scholieren is in 2004 in Maastricht ontstaan. De grondleggers van het huidige Taskforce QRS zijn Ton Gorgels en Petra Schuffelen. In samenwerking met de Nederlandse Reanimatie Raad werden geneeskunde studenten vanaf 2006 opgeleid als reanimatie-instructeurs en vervolgens ingezet op middelbare scholen.

Vanaf 2014 is Taskforce QRS steeds verder gegroeid met andere faculteitssteden en is er een landelijk bestuur ingesteld. Dit bestuur neemt initiatief op strategisch vlak, bijvoorbeeld op politiek vlak of bij gezamenlijke subsidieaanvragen. Ook bevordert het landelijke bestuur de samenwerking tussen de steden. Naast de vaste bestuursleden, is bij iedere maandelijkse landelijke vergadering een stedelijk bestuurslid aanwezig.

Klik op de betreffende stad voor de organisatie en bestuur van die stad. Scroll verder voor de organisatie van Taskforce QRS Nederland.

Bestuur Taskforce QRS Nederland

Jelle Tazelaar
Voorzitter
Anna Baukje Veldman
Secretaris
Nedim Tabakovic
Penningmeester
Arnaud van Vierzen
Algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht Taskforce QRS Nederland

Prof. dr. Ton Gorgels
Cardioloog
drs. Hesam Amin
Cardioloog in opleiding, oud bestuurslid Taskforce QRS

Instructeurs

Taskforce QRS Nijmegen heeft 40 onmisbare reanimatie-instructeurs. Zij zorgen voor de dagelijkse uitvoering van al onze cursussen.

Commissies

Taskforce QRS Nijmegen heeft 3 commissies: de commissie Werving en Educatie, de commissie Promo en de commissie Activiteiten. Alle commissieleden helpen het bestuur bij het uitvoeren van het beleid en het ondersteunen van de dagelijkse gang van zaken.
Commissie werving en educatie
Xyrian ten Napel, Sophie Venbrux, Hilde Grens

Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met de werving van nieuwe reanimatie-instructeurs, maar staat daarnaast ook garant voor het behouden van de kwaliteit van de lessen.

Commissie promo
Laura Blok, Lenneke Brouwer, Pieter Janssen

De commissie Promo houdt zich bezig met het promoten van de reanimatiecursussen voor particulieren en het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting, onder andere door bijvoorbeeld het gebruik van social media.

Commissie activiteiten
Romy van Lienden, Susan van Zeelst, Hidde Heesakkers

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor onze reanimatie-instructeurs en commissieleden.

Documenten

Hieronder vindt u publiekelijk toegankelijke documenten.
Top