Over ons

Taskforce QRS bestaat uit zeven stedelijke organisaties en een landelijk bestuur. Taskforce QRS Nederland bevordert de samenwerking tussen de steden. Daarnaast neemt het landelijke bestuur strategische besluiten, bijvoorbeeld op politiek vlak of bij gezamenlijke subsidieaanvragen. Naast de vaste bestuursleden, is bij iedere maandelijkse landelijke vergadering ook een vertegenwoordiger van ieder lokaal bestuur aanwezig.

De lokale besturen houden zich bezig met de organisatie van de lessen op scholen en de lessen aan particulieren. Kijk op het lokale gedeelte van de website voor hun organisatie en informatie over de lessen. Naast de lessen houden we ons bezig met een aantal nevenactiviteiten, zowel lokaal als landelijk.

Lees meer over onze nevenactiviteiten

Om studenten (geneeskunde) nog bekender te maken met reanimeren, organiseren we ook activiteiten op de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om structureel of projectmatig reanimatie-onderwijs aan studenten geneeskunde of studenten van andere faculteiten. Ook kan het gaan om bijvoorbeeld een keuzeblok of een cursus ECG lezen.

Op internationale Restart a Heart Day wordt er met zoveel mogelijk kinderen aandacht gevraagd voor reanimatieonderwijs op middelbare scholen. Samen met verschillende Rotary clubs nodigt Taskforce QRS scholen uit om mee te doen aan dit evenement. De school kan een eigen invulling geven aan het idee. De bedoeling is dat de school zelf een filmpje van de activiteit maakt. Door alle filmpjes die online komen, richten we maximale aandacht op ons onderwijs.

Elk jaar organiseert de Stichting Reanimatie-estafette Limburg in samenwerking met een middelbare school, een gemeente en vele sponsors een reanimatie-estafette. Samen reanimeren studenten, scholieren, politici, medici en anderen gedurende 10 uur lang onafgebroken in verschillende teams. Ook jij kunt bijdragen! Het programma biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten zoals een infomarkt, demonstraties en voordrachten.

Naast bovengenoemde evenementen, proberen we ook op politiek niveau aandacht te vragen voor ons onderwijs. In deze missie werken we samen met het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Hartstichting en zijn we regelmatig in contact met leden van de Tweede Kamer en andere politici.

Taskforce QRS verricht incidenteel wetenschappelijk onderzoek naar reanimatieonderwijs. Bijzondere aandacht gaat uit naar onderzoek naar reanimatieonderwijs op school. Wij toetsen het effect van onze gebruikte methode aan de hand van onderzoek. Dit heeft tot enkele publicaties geleid in vooraanstaande bladen.

Onze geschiedenis

Reanimatieonderwijs op middelbare scholen is sinds de jaren ‘80 een gekoesterde wens geweest van Petra Schuffelen, oud-verpleegkundige en jurist. Hiertoe is zij geïnspireerd geraakt door buitenlandse voorbeelden. In 2004 gaf ze samen met andere verpleegkundigen reanimatieles op middelbare scholen in Limburg. Datzelfde jaar kwam ze in contact met Ton Gorgels, hoogleraar cardiologie. Samen zijn ze toen gestart met het project om studenten geneeskunde reanimatieonderwijs te laten geven.

een schematische weergave van een hartfilmpje, met de letters P, Q, R, S, T en U bij de piekenIn 2006 is dit project met tien studenten geneeskunde verdergegaan onder de naam Taskforce QRS. De naam is afgeleid van het QRS-complex. Tegelijkertijd is het de afkorting voor Qualitative Resuscitation by Students. Die betekenis geeft goed weer waar wij voor staan. Wij hebben de kwaliteit van onze reanimatielessen en organisatie in een hoog vaandel staan, zonder daarbij te bureaucratisch te worden.

In de loop der jaren is de organisatie gestaag gegroeid. Medio 2014 zijn in Nijmegen en Utrecht vergelijkbare initiatieven gestart naar aanleiding van een oproep van de Hartstichting in samenwerking met Taskforce QRS. Later dat jaar is besloten om onder één naam verder te gaan. De verschillende organisaties zijn toen ook geformaliseerd in stichtingen. Toen is ook Taskforce QRS Nederland opgericht. Wij zijn toen (bijzonder) Reanimatiepartner van de Hartstichting geworden. De jaren daarna sloten Leiden (2015), Groningen (2016), Amsterdam (2019) en Rotterdam (2020) zich aan.

Sinds de oprichting tot en met het schooljaar 2019-2020 hebben wij meer dan 90.000 keer aan een scholier een les gegeven (nieuw of herhaling).

Bestuur Taskforce QRS Nederland

 
een foto van de voorzitter van Taskforce QRS Nederland, Nedim Tabakovic
Nedim Tabakovic
Voorzitter
 
een foto van de secretaris van Taskforce QRS Nederland, Cheyenne Verburgt
Cheyenne Verburgt
Secretaris
 
een foto van de penningmeester van Taskforce QRS Nederland, Maurits-Jan Gielen
Maurits-Jan Gielen
Penningmeester
 
 

Raad van Toezicht Taskforce QRS Nederland

 
een foto van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Taskforce QRS Nederland, Ton Gorgels
Prof. dr. Ton Gorgels
Cardioloog
 
een foto van een lid van de Raad van Toezicht van Taskforce QRS Nederland, Hesam Amin
drs. Hesam Amin
Cardioloog in opleiding, oud bestuurslid Taskforce QRS
 
een foto van een lid van de Raad van Toezicht van Taskforce QRS Nederland, Jelle Tazelaar
Jelle Tazelaar
Oud bestuurslid
 
 
een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan