Partners

Taskforce QRS Nederland heeft als vertegenwoordiger van alle andere steden samenwerkingen met enkele landelijke partners. Reanimeren doe je immers ook in een team!

Steun je ons doel om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren? Heb je interesse om een samenwerking op te zetten of om partner/sponsor te worden? Dan nodigen wij je uit om contact op te nemen met voorzitter@taskforceqrs.nl. Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingen. Als ANBI zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de hulp van derden.

Landelijke partners:

het logo van de Hartstichting, een hartje met een fakkel en de tekst Reanimatiepartner Hartstichting
Hartstichting
Bijzonder partner

Samen proberen we op zoveel mogelijk middelbare scholen reanimatietrainingen te geven

het logo van de Nederlandse Reanimatie Raad
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
Samenwerkingspartner

Met het doel om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren, hebben we samen met de NRR een samenwerking op het Reanimatiecongres

het logo van juridisch kantoor VBK, Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat
Van Benthem & Keulen
Juridische dienstverlening

In 2018 en 2019 hebben notarissen van VBK ons uitgebreid bijgestaan bij onze gezamenlijke statutenwijziging.