Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht

Petitie reanimatieonderwijs op school

Taskforce QRS werkt samen met de Hartstichting. Zowel Taskforce QRS als de Hartstichting hebben als gemeenschappelijk doel om de overlevingskans na een hartstilstand te vergroten.
De Hartstichting omarmt het initiatief om reanimatieonderwijs op school te faciliteren. In dat kader heeft de Hartstichting een petitie opgesteld die zij landelijk uitdragen. Wij willen benadrukken dat deze petitie datzelfde doel nastreeft.

Totale teller staat nu op:

36.600 +

 

Waarom doen we dit? – Een aantal cijfers en feiten.

In Nederland worden elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand! Het blijkt dat hulpdiensten vaak niet op tijd (binnen 6 minuten) aanwezig kunnen zijn. Op tijd reanimeren en defibrilleren is daarom van cruciaal belang. Door een goed samenspel van voldoende AED’s in de wijken, voldoende vrijwilligers, die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen en een oproep systeem kan de gemiddelde overlevingskans in een regio stijgen tot meer dan 25%.

Samen willen we proberen de overlevingskansen voor slachtoffers van een circulatiestilstand te vergroten!

Wat is ons doel?

Wij willen de overlevingskansen voor slachtoffers van een circulatiestilstand vergroten. Dit trachten wij te bereiken door zoveel mogelijk vrijwilligers op te leiden. Uiteindelijk streven wij ernaar dat de gehele Nederlandse bevolking kan reanimeren. Via het voortgezet onderwijs kunnen wij elke Nederlander bereiken. Elke Nederlander volgt het voortgezet onderwijs, wanneer elke school deze lessen structureel aanbiedt, heeft op termijn de gehele Nederlandse bevolking les gehad in reanimeren. Wij hopen hen op deze manier bewust te maken van de noodzaak reanimatiecursussen en bijscholing te volgen.

Wat willen wij met de petitie bereiken?

Het belangrijkste doel dat we met deze petitie willen bereiken is dat er op elke school in het voortgezet onderwijs in Nederland reanimatieonderwijs aangeboden wordt. We willen er voor zorgen dat de volgende generatie weet wat zij kunnen doen om iemand met een circulatiestilstand te helpen. We willen zorgen dat het bewustzijn rond reanimeren vergroot wordt onder de jeugd en dat zij durven stil te staan bij een onderwerp als reanimeren.

Hoe is de petitie ontstaan?

Op 1 oktober 2010 is het burgerinitiatief gelanceerd om reanimatieonderwijs als verplicht onderdeel in het lespakket vanaf het 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs op te nemen.

Dit burgerinitiatief werd gestart door prof. dr. A.P.M. Gorgels, cardioloog Onderzoeksschool Caphri van het MUMC, namens de Reanimatie-estafette Limburg en ondersteund door de initiatiefnemers van “Hart voor Limburg”, tevens ambassadeurs van de Reanimatie-estafette Limburg, zijnde de volgende (oud) Statenleden van de provincie Limburg:

  • Erik Koppe (VVD);
  • Marij Cox (CDA);
  • Mohamed Addarrazi (PvdA);
  • Daan Prevoo (SP)
  • Paul Wessels (D66)
een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan