Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht

[Maastricht] Prof. Dr. Gorgels ontvangt koninklijke onderscheiding tijdens afscheidsrede in de Sint-Janskerk

Onderscheiding Prof Dr Gorgels

Het afscheidssymposium voor professor Gorgels werd gehouden in het auditorium van de Universiteit Maastricht. Professor Crijns, hoofd van afdeling cardiologie van het MUMC, opende het symposium met veel lovende woorden over professor Gorgels.  Deze opening werd gevolg door verscheidene sprekers die allemaal een flitsimpressie uit het leven van professor Gorgels ten gehorend brachten.

Na het symposium was het voor alle gasten tijd om richting de St. Janskerk te gaan voor de afscheidsrede van Prof. Gorgels. De titel van zijn afscheidsrede: ‘’Welke lijn trekt de cardioloog?’’  Hierin belichte prof. Gorgels alles vanuit zijn oogpunt als cardioloog. Daarnaast vertelde hij hoe belangrijk het reanimatieonderwijs en het reanimatie oproepnetwerk zijn om de overleving te vergroten als het gaat om een acute circulatiestilstand.

Tijdens de sluiting werd de rector magnificus onderbroken door de binnenkomst van Burgemeester Onno Hoes. De burgemeester sprak nog een aantal zeer lovende woorden over de professor. Zienderogen en ongeveer aan het einde van zijn verhaal kwam er nog heel speciaal nieuws! Burgemeester Hoes mocht namens zijne Koninklijke hoogheid, professor Gorgels benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Top