A new approach in CPR training: Maastricht Quantity-orientated Resuscitation Session

november 2015

In 2012 heeft Taskforce QRS Maastricht een nieuwe lesmethode ontwikkeld. Het vierstappenplan van de European Resuscitation Council (ERC) wordt aangehouden. Per 30 leerlingen zijn er 6 instructeurs. Iedere leerling heeft een eigen reanimatiepop. In de oude lesmethode waren er 5 instructeurs per 15 leerlingen. Met M-QRS kunnen er ongeveer twee keer zoveel leerlingen worden opgeleid. Dat scheelt in kosten, dus verhoogt de doelmatigheid van het onderwijs.

NB: Op dit moment (2021) hanteert Maastricht nog steeds ongeveer dezelfde lesmethode. Andere steden hanteren iets andere lesmethoden met een vergelijkbare doelmatigheid.

 
Link naar het artikel

Extracurricular elective course ‘Resuscitation Medicine’

november 2015

In januari 2015 is het extracurriculaire keuzevak reanimatiegeneeskunde voor de zesde maal georganiseerd door Taskforce QRS Maastricht. In totaal hadden toen 400 studenten geneeskunde dat vak gevolgd. Het programma behandelde reanimatie in zeer brede zin. Ook werd tijdens het programma gestimuleerd om reanimatie-instructeur te worden en om onderzoek te doen op het gebied van reanimatie en educatie. Reanimatie is een belangrijke vaardigheid voor artsen.

 
Link naar het artikel

Annual CPR-training can provide secondary school students with the essential skills – A three-year cohort study in The Netherlands monitoring the quality of their CPR-skills

november 2015

Gedurende drie jaar kregen 108 leerlingen reanimatietraining. Na iedere training werd hun vaardigheid gemeten op een reanimatiepop met computer. Jaarlijkse training vergroot de vaardigheid van middelbare scholieren. Mannelijke scholieren bleken beter in staat om de juiste diepte te behalen. Naar mate de leerlingen ouder werden en vaker les hadden gehad, bleek de gemiddelde compressiediepte te verbeteren. Meer onderzoek is nodig om uit te vinden hoe ook jonge vrouwelijke scholieren de juiste diepte kunnen behalen.

 
Link naar het artikel

A medical student project to increase survival from sudden cardiac arrest in the Southern Netherlands has grown into a successful organization

december 2014

Dit artikel is volledig en gratis toegankelijk. Het beschrijft de activiteiten van Taskforce QRS van 2006 tot 2015. De missie en toekomstige doelen worden beschreven. Het initiatief van Taskforce QRS biedt nieuwe kansen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van educatie, psychologie en epidemiologie.

 
Link naar het artikel

Opinions of secondary school students about obligatory CPR training in school

mei 2014

Volgens reanimatierichtlijnen is reanimatieonderwijs op scholen aanbevolen. Sommige landen hebben dat geïmplementeerd. Andere landen blijven terughoudend. De mening van scholieren zelf kan hierin wellicht verandering brengen. 1720 scholieren hebben voor en na een reanimatietraining een vragenlijst ingevuld. Zowel voor als na de training vond gemiddeld meer dan 80% van de scholieren, dat iedereen in Nederland deze training op de middelbare school zou moeten krijgen.

 
Link naar het artikel

Prior to CPR training, courage of secondary school students predominates their self-perceived ability to provide CPR, but results depend on school type

mei 2014

Om te beginnen met reanimeren in een noodsituatie zijn zowel vaardigheid als moed/zelfvertrouwen nodig. Onderzoek bij volwassenen geeft aan dat twijfel een belangrijke reden is om niet te beginnen met reanimeren. 3825 leerlingen vulden een vragenlijst in bij het begin van een reanimatietraining. Gemiddeld gaf 67,5% aan wel te durven reanimeren, indien nodig. Gemiddeld dacht 32,4% de vaardigheid te bezitten, voorafgaand aan de les. De resultaten waren afhankelijk van het schooltype. De resultaten zijn van belang bij het implementeren van reanimatielessen op middelbare scholen. Het lesplan kan zich wellicht voor het grootste gedeelte richten op de vaardigheid en in mindere mate op het wegnemen van twijfel.

 
Link naar het artikel

Secondary school students tend to overestimate their CPR-skills

mei 2014

Een korte reanimatiecursus voor middelbare scholieren vergroot het zelfvertrouwen in de reanimatievaardigheden. Dat blijkt uit vragenlijsten onder 85 scholieren. Wel leidt het tot overschatting van die vaardigheden, vergeleken met een vaardigheidsmeting twee weken na de les. De vaardigheden vergroten met herhaaldelijke trainingen, waardoor deze meer op één lijn komen te liggen met het zelfvertrouwen.

 
Link naar het artikel

Efforts by medical students joined in Taskforce QRS to increase survival chances in South-Netherlands

mei 2014

De activiteiten van Taskforce QRS zullen leiden tot een groter bewustzijn van het fenomeen “circulatiestilstand” en tot vergrote reanimatievaardigheden. Dit is vooral het geval als het voorbeeld breed wordt opgevolgd en wordt volgehouden. Dit zal effect hebben op de gemeenschap in het algemeen, onder beleidsmakers en medische professionals. Hopelijk leidt dit tot een verbeterde uitkomst van slachtoffers van een circulatiestilstand.

 
Link naar het artikel

Knowledge of the European Emergency Number in secondary schools for different grades and education level groups

oktober 2013

Herkennen en alarmeren zijn de eerste stappen in de keten van overleving bij een circulatiestilstand. Eerder onderzoek liet zien, dat inwoners van Europa het alarmnummer 112 niet goed kennen. Van de 2185 ondervraagde scholieren bleek ongeveer 80% het alarmnummer te kennen. Dat is meer dan eerder onderzoek, maar biedt wel ruimte voor verbetering. Het noemen van het alarmnummer zou dus onderdeel moeten zijn van het lesplan op middelbare scholen.

Link naar het artikel
een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan