Stappenplan reanimeren

Reanimeren doe je zo

Stap 1: Let op gevaar

Om een slachtoffer te kunnen helpen moet het voor jou als hulpverlener veilig zijn. Hierbij let je eerst op veiligheid voor jezelf. Daarna denk je aan de omgeving (gas, brand of verkeer) en de veiligheid voor de omstanders. Ten slotte let je op de veiligheid voor het slachtoffer. Als de situatie niet veilig is kan het slachtoffer eventueel verplaatst worden naar een veilige(re) plek.

Stap 2: Controleer bewustzijn

rea_1Om het bewustzijn te controleren kniel je op schouderhoogte neer bij het slachtoffer. Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: “Gaat het?”. Reageert het slachtoffer adequaat, dan stel je hem gerust en kijk je wat er aan de hand is. Zo niet, dan is het tijd om er iemand bij te halen.

Stap 3: Roep om hulp

Roep (hard !) om hulp. Wijs hierbij specifiek iemand aan ( “jij met die oranje trui……KOM HIERRRRRR!)

Stap 4: Bel 1-1-2 en haal AED

Laat 112 bellen of doe het desnoods zelf. Vraag naar een ambulance op de plaats waar je je bevindt. Zorg dat de telefoon op luidspreker komt te staan en naast het slachtoffer wordt neergelegd. Zorg er daarnaast voor dat er een AED wordt gehaald.

Stap 5: Open de luchtweg

Gebruik de chin-lift om de ademweg vrij te maken (hand op het voorhoofd en 2 vingers onder het harde stukje van de kin en kantel het hoofd.

Stap 6: Controleer de ademhaling

rea_2Kijk, luister en voel gedurende 10 seconden of er een normale ademhaling is. Let hierbij ook op een eventueel abnormale ademhaling (gasping).

Indien geen normale ademhaling, stap 7!

Stap 7: Start met 30 borstcompressies

rea_3Plaats de hiel van je hand op het midden van de borstkas. Druk met gestrekte armen gelijkmatig de borstkas in met een snelheid van 100-120 keer per minuut en een diepte van 5/6 cm (ofwel 1/3 van de borstkas).
Herhaal dit 30 keer.

Stap 8: Geef twee beademingen

rea_4Kantel het hoofd door middel van de chin-lift. Knijp de neus dicht en blaas gedurende 1 seconde een normaal ademvolume rustig in. Zodra de borstkas omhoogkomt is het voldoende. Herhaal dit nog een keer. Als een van de twee beademingen mislukt worden deze niet herhaald maar wordt er doorgegaan met de compressies.

Stap 9: Herhaal

rea_5Herhaal stap 7 en 8 tot de ambulance ter plaatse is en aangeeft dat ze het overnemen. Probeer de compressies en beademingen zo kort mogelijk te onderbreken. De AED heeft echter wel voorrang en moet direct worden aangesloten.

Top