Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht

Taskforce QRS gaat nationaal!

Sinds 2006 zet Taskforce QRS (Maastricht) zich in om leerlingen in het voortgezet onderwijs te leren reanimeren. Het overstijgend doel hiervan is om de overlevingskansen van slachtoffers met een circulatiestilstand te vergroten. Geneeskunde studenten zijn zodoende jaarlijks opgeleid tot reanimatie-instructeur in samenwerking met de NRR. Die geneeskunde studenten zijn de artsen van de toekomst.

Één van de doelen van Taskforce QRS (Maastricht) was om artsen in opleiding beter te leren reanimeren. Doordat geneeskunde studenten reanimatie-instructeur worden, trainen zij dus jaarlijks hun vaardigheden. Bovendien werd er veel aandacht besteed aan het uitnodigen van geneeskunde studenten om BLS-AED trainingen te volgen.

Steeds meer ontstond in de loop der jaren het idee om een nationaal dekkend netwerk te creëren van burgerhulpverleners (door leerlingen te trainen) en ook om alle artsen te leren reanimeren. Zodoende werden er contacten gelegd met enthousiaste studenten geneeskunde van andere medische faculteiten. Het doel was om het reanimatieonderwijs programma nationaal te implementeren op zoveel mogelijk medische faculteiten (totaal 9).

Concrete dialogen ontstonden met studenten geneeskunde uit Nijmegen en Utrecht. In zowel Nijmegen (o.l.v. voorzitter Elske Princen) en Utrecht (o.l.v. voorzitter Jelle Tazelaar) werden besturen gevormd van studenten geneeskunde die het doel hadden om reanimatie onderwijs te verzorgen in hun stad.
In die hoedanigheid is een samenwerking ontstaan tussen de steden Maastricht, Utrecht en Nijmegen.

In maart 2015 zijn de stichtingen Taskforce QRS Utrecht, Taskforce QRS Nijmegen en Taskforce QRS Maastricht opgericht. Zij werken allen samen in een overkoepelende Stichting QRS Nederland.

een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan