Reanimatieonderwijs op school

Tijdens de reanimatielessen leren we leerlingen hoe een reanimatie wordt uitgevoerd. In ons lesprogramma wordt er aandacht besteed aan alle onderdelen van een reanimatie; het letten op gevaar, het controleren van het bewustzijn van het slachtoffer, het alarmeren van de hulpdiensten, het openen van de luchtweg, het controleren van de ademhaling, het toedienen van borstcompressies, het toedienen van beademingen en ten slotte het vinden en bedienen van een automatische externe defibrillator (AED). Verder krijgen de leerlingen tijdens een herhalingscursus een aantal aanvullende vaardigheden aangeleerd die bij een reanimatie van pas kunnen komen, namelijk de stabiele zijligging en hoe te handelen bij verslikking en verstikking.

Lees meer

Alle stappen en vaardigheden worden steeds interactief gedemonstreerd en uitgelegd door onze instructeurs en daarna veelvuldig geoefend. Daarnaast wordt er in de lessen aandacht besteed aan de keuze om wel of niet te reanimeren, bijvoorbeeld bij het tegenkomen van een ‘niet-reanimeren penning’. Uiteraard is er tijdens de lessen altijd ruimte voor vragen en opmerkingen.

Wij leren uw leerlingen levens redden

Hoe kan uw school meedoen?

Als uw school interesse heeft in een samenwerking met Taskforce QRS Utrecht of graag meer informatie wilt ontvangen, kunt u mailen naar scholen.utrecht@taskforceqrs.nl of het onderstaande contactformulier invullen. 

Momenteel zijn wij als Taskforce QRS Utrecht actief op verschillende middelbare scholen in en rondom Utrecht

Top