Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbericht Taskforce QRS Nederland

Voor het hart, vanuit het hart – Reanimatieles in het onderwijs

Persbericht | Maastricht, 24-09-2015

Begin 2015 is Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students) Nederland opgericht. Hiermee hebben drie steden hun krachten gebundeld om reanimatieles te geven aan iedereen, met speciale aandacht voor middelbare scholieren. Op dit moment overlijden er namelijk nog te veel mensen aan een circulatiestilstand. Door onder andere middelbare scholieren op grote schaal reanimatieles te geven, krijgen mensen eerder de noodzakelijke hulp bij een circulatiestilstand en wordt de overlevingskans vergroot.

Elk jaar krijgen in Nederland 15.000-16.000 mensen een plotselinge circulatiestilstand. Meestal is de oorzaak een hartaandoening. Hiervan vindt 80% plaats in de woonomgeving. Met name als het hart de oorzaak is, is de overlevingskans verdubbeld wanneer omstanders snel en adequaat de reanimatie starten. Er wordt speciaal les gegeven aan middelbare scholieren omdat reanimeren een vaardigheid is die makkelijk op een vroege leeftijd is aan te leren, scholieren vaak in de thuisomgeving zijn en omdat er zo op termijn een groot deel van Nederlanders kan reanimeren.

Taskforce QRS Nederland is begonnen als een samenwerking tussen de gelijknamige Taskforce QRS Maastricht, Nijmegen en Utrecht, alle opgericht door geneeskundestudenten. In enkele overige steden is er een Taskforce QRS in oprichting. Uiteindelijk zal er een landelijk dekkend netwerk ontstaan van medische faculteiten die reanimatieonderwijs verzorgen.

De reanimatielessen zijn toegankelijk voor iedereen en de aanpak is uniek omdat Taskforce QRS Nederland studenten op grote schaal inzet als reanimatie-instructeur. Studenten vormen een goede reanimatie-instructeur omdat zij jong, flexibel en betrokken zijn. Een bijkomend voordeel is dat de toekomstige zorgprofessionals daardoor hun eigen reanimatievaardigheden verbeteren ongeacht de specialisatie.

Taskforce QRS Nederland is het overkoepelende orgaan van Taskforce QRS Maastricht, Nijmegen en Utrecht. Samen hebben zij al ruim 25.000 leerlingen getraind. Komend jaar gaat Maastricht 10.000 leerlingen trainen en Nijmegen en Utrecht ieder 1000 leerlingen. Taskforce QRS Maastricht is in 2006 opgericht en heeft momenteel 110 vrijwilligers. Taskforce QRS Nijmegen en QRS Taskforce Utrecht, beide opgericht in 2014, hebben respectievelijk 22 vrijwilligers en 12 vrijwilligers.

De missie van Taskforce QRS Nederland is om met name zoveel mogelijk leerlingen van het voortgezet onderwijs in heel Nederland te leren reanimeren. Naast reanimatielessen verricht Taskforce QRS ook wetenschappelijk onderzoek naar reanimatieonderwijs, met bijzondere aandacht voor het reanimatieonderwijs op school. Het effect van de lesmethode van Taskforce QRS, M-QRS (Maastricht Quantity-oriented Resuscitation Session), waarbij grote aantallen leerlingen tegelijkertijd worden getraind, wordt zodoende wetenschappelijk getoetst.