Nieuwsartikel

naar nieuwsoverzicht

Wereldrecord reanimeren en defibrilleren verbroken

Wereldrecord reanimeren

De Hartstichting heeft op 6 juni jongstleden het wereldrecord reanimeren verbroken in het Guiness book of Records. Hierbij hebben 3.242 leerlingen 30 minuten lang synchroon gereanimeerd en gedefibrilleerd. Deze wereldrecord poging vond plaats in het Gelredome in Arnhem. Ruim 1700 leerlingen die aan deze recordpoging deelnamen, kwamen uit Limburg. Ze zijn allemaal getraind door Taskforce QRS.

Door middel van deze recordpoging wordt er getracht om de aandacht te vestigen op het probleem van plotselinge hartstilstand. Taskforce QRS en de Hartstichting willen samen als partners een petitie aanbieden aan de tweede kamer die gaat over reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe heeft Taskforce QRS ruim 9500 leerlingen in Limburg getraind.

Voor meer informatie over de recordpoging, zie de volgende filmpjes op YouTube:
Filmpje Hartstichting
Filmpje timelapse

een pijltje naar boven om helemaal naar het begin van de pagina te gaan